Home Kruiden Voedingsadvies Kanker Vaccinatie Consult
Verbena officinalis Herborist Lars van Hemmen Sneek Friesland

Een plant is geen dode groene stengel.

KRUIDEN OM TE GENEZEN

Herborist Lars van Hemmen

Maak een afspraak

Kruiden genezen het lichaam

Zoekt u kruidenproducten van hoogwaardige kwaliteit, op traditionele wijze bereid, dan kunt u een bericht sturen met uw vraag. Ik maak en importeer diverse producten.

Kruiden zijn wonderbaarlijke wezens. Levende organismen. De meeste mensen zien planten als dode groene stengels maar niets is minder waar. In de plant zijn bijzondere systemen aanwezig als bijvoorbeeld assimilatie, sapstromen, opname en aanmaak van stoffen, omzetting van zonlicht en er is altijd energie in een plant aanwezig. Een plant bestaat eveneens uit levende cellen.

Er zijn onderzoeken gedaan die laten zien dat planten reageren op emoties, dat bomen communiceren en een uitwisseling van voedingsstoffen hebben met schimmels. Ander onderzoek toont aan dat bomen hun eigen zaailingen herkennen en beschermen, of dat bomen in steden meer stuifmeel aanmaken omdat ze overbelast, gestresst zijn. Er is wereldwijd veel onderzoek naar planten gedaan en er is nog altijd veel te leren van het geheime leven van planten. Het staat buiten kijf dat planten meer zijn dan dode groene stengels of een verzameling van scheikundige inhoudsstoffen.

Kruiden duizenden jaren in gebruik

Kruiden worden al duizenden jaren gebruikt om van gezondheidsklachten af te komen en worden overal ter wereld ingezet bij ziekten. Vandaag de dag berust wereldwijd nog altijd ongeveer 80% van de geneeskunde op deze bewezen kruidengeneeskunde. De kruiden benadering is in veel gevallen holistisch, denk bijvoorbeeld aan Ayurveda, Chinese Geneeskunde, Homeopathie en Bachbloesem. En ook de huidige westerse geneeskunde kent een rijke historie van het gebruik van kruiden die tot ver in de 20e eeuw in plaats van synthetische medicijnen werden ingezet om te genezen.

Overlevering van informatie

Er is zeer veel goede informatie overgeleverd door onze voorouders en er is ook veel kennis en wijsheid verloren gegaan. Tot in de 20e eeuw gebruikten alle artsen kruiden als medicijn in plaats van synthetische inhoudsstoffen. Er zijn vele casus beschrijvingen van artsen uit de afgelopen eeuwen die kruiden succesvol hebben ingezet bij patiënten. De beschrijvingen zijn vaak zeer nauwkeurig vastgelegd, zelfs per geval. Zo zijn er als voorbeeld veel oude goede boeken te vinden van de artsen Eli G. Jones M.D. en John Milton Scudder M.D. over het gebruik van kruiden om te genezen, specifieke kruiden bij specifieke klachten. Al deze bronnen geven ons een rijke bibliotheek, met bewezen werkingen van kruiden, als het gaat om de genezing van het lichaam door de inzet van kruiden.

Door het gebruik van kruiden en voeding over de hele wereld bij vele volkeren, duizenden jaren lang, berust de kruiden- en natuurgeneeskunde op het grootste emperisch klinisch onderzoek allertijden . De directe toepassing op mensen en de ervaringen die vastgelegd en overgeleverd zijn.

De Oorsprong der Geneeskunde

De huidige reductie‐geneeskunde is ongeveer honderd jaar oud en is daarom in feite het ‘alter-natief’ op de oudere duizenden jaar oude bestaande natuurgeneeskunde. Natief betekent aangeboren, inheems en net als ‘native’ bewoners, de oorspronkelijke bewoners worden genoemd, is de natuurgeneeskunde de echte ‘natieve’, oorspronkelijke inheemse geneeskunde. Alter betekent: andere, tweede. De latere ‘moderne’ chemische geneeskunde is daarom de ‘alter’natieve geneeskunde. Het is goed om daar eens bij stil te staan.

De juiste volgorde naar genezing

Kruiden zijn bijna altijd veiliger dan medicijnen en hebben, mits goed gebruikt, niet zoveel (ernstige) bijwerkingen. In veel gevallen zou men dus juist eerst naar voeding, leefstijl en kruiden moeten kijken in plaats van direct een schadelijk chemisch medicijn in te zetten, zonder de oorzaak van een klacht weg te nemen. Symptoombestrijding moet altijd het laatste middel zijn als niets anders meer daadwerkelijk genezen kan. Vandaag de dag begint men altijd met symptoombestrijding.

Medicijnen versus kruiden

Als we één enkele inhoudsstof isoleren en deze in een laboratorium namaken, dan is dit heel iets anders dan het inzetten van de gehele plant als medicijn. Dit is de hoofdreden dat kruidengeneeskunde zich niet eenvoudig laat vergelijken met een chemisch nagemaakte inhoudsstof. De huidige scheikundige benadering van geneeskunde kan onmogelijk alle processen van een plant inclusief alle aanwezige inhoudsstoffen onder een microscoop leggen. Daarnaast valt energetica onder natuurkunde. In de Ayurveda en de Traditionele Chinese Geneeskunde en in de oude Griekse geneeskunde speelt energie een belangrijke rol. Als we kruiden dus benaderen op dezelfde wijze als medicijnen zien we de ware geneeskracht van kruiden niet.

Kruidengebruik is veelal zonder bijwerking

Kruiden gebruiken om van uw gezondheidsklachten af te komen is over het algemeen een zeer veilige keuze. Hoewel er wel meldingen zijn van bijwerkingen, vergiftigingen en ook doden is het goed gebruiken van kruiden zeer veilig te noemen. Verhalen waarbij er iets mis is gegaan blijken vaak te berusten op een uitzonderlijk geval, een vergissing of een broodje aap verhaal. Het is wel verstandig om een herborist of kruidendeskundige te benaderen, vooral als u ook medicatie gebruikt. Er zijn namelijk (vaak theoretische) interacties van kruiden met geneesmiddelen mogelijk en ook medicinale kruiden hebben ieder een specifieke werking, dosering en verwerking, waardoor ze wel of niet giftig kunnen zijn. Er zijn bijvoorbeeld kruiden die je niet langer dan een aantal weken achtereen mag gebruiken. Er zijn kruiden die niet naast aspirine of bloeddrukverlagers gebruikt mogen worden en er zijn kruiden die bij bepaalde personen een verkeerde uitwerking hebben. Ook een allergische reactie kan door een kruid opspelen. Mijn advies is dan ook: ga niet rommelen met kruiden als je niet weet wat je doet, bezoek een goede herborist.

Cannabis sativa (Hennep), een voorbeeld

Cannabis was tot ver in de 20e eeuw een belangrijk medicijn dat algemeen ingezet werd met goede resultaten. Op aanvoering van de farmaceutische industrie is Cannabis in Amerika uiteindelijk op de drugslijst terecht gekomen, vooral omdat het een bedreiging was voor de synthetische medicijnen (die uit aardolie gemaakt werden en nog steeds worden). Cannabis is toen in dezelfde categorie gezet I als heroïne, LSD en ecstasy. Vandaag de dag staat het nog altijd in diezelfde categorie. In veel staten in Amerika is medicinaal en recreatief gebruik van Cannabis weer legaal aan het worden. CBD en THC, twee cannabinoïden geven zeer goede resultaten bij allerlei aandoeningen als kanker, slaapproblemen, spieren en gewrichten, huidproblemen, pijn, psychische aandoeningen en de luchtwegen. Wereldwijd is er nog nooit iemand dood gegaan van het medicinaal gebruik van Cannabis, dit in tegenstelling tot medicijnen.

Oude kruidengeneeskunde, oude wijsheid

De echte traditionele kruidengeneeskunde omarmt een combinatie van duizenden jaren wijsheid en kennis van onze voorouders en is daarom automatisch altijd een combinatie van inzichten uit de Homeopathie, de Chinese kruidengeneeskunde, de Ayurvedische kruidengeneeskunde, Egyptische kruidengeneeskunde, Griekse kruidengeneeskunde, de Afrikaanse kruidengeneeskunde, de Arabische kruidengeneeskunde, en de kruidengeneeskunde van de Indianen uit Noord‐Amerika en ook een deel moderne Westerse fytotherapie. Er bestaat niet één enkele geneeskunde, er zijn er vele. Een rijke combinatie van de overgeleverde informatie die ons vandaag de dag heeft bereikt en die dikwijls aangevuld of ondersteund wordt met wetenschappelijke inzichten. Het belangrijkste uitgangspunt is een open geest. Open staan voor andere ideeën die wellicht beter zijn of anders werken.
Deze holistische manier van het benaderen van kruidengeneeskunde is wereldwijd terug aan het keren in onze tijd, nadat de farmaceutische industrie haar tijdperk heeft gehad, omdat we wereldwijd kunnen zien dat de huidige ‘reductie benadering’ van geneeskunde niet werkt. Een medicijn kan nooit een genezing tot stand brengen. Als we naar de fysiologische werking van het genezingsproces in het lichaam kijken wordt in het lichaam het synthetisch middel altijd behandelt als een giftige stof. Een giftige stof is nooit geneeskrachtig en helpt het lichaam niet maar schaadt het lichaam. Het kost het lichaam altijd kostbare energie om deze toxinen op te ruimen en zorgt voor de bijwerkingen die medicijnen altijd geven. Medicijnen vergiftigen het gezonde lichaam en voorkomen dat het lichaam werkelijk zichzelf kan gaan genezen.
De voorbeelden zijn talrijk, NSAIDS, bloeddrukverlagers (plaspillen), cholesterolverlagers (statines), anti‐biotica (letterlijk: doodt het leven), prednison, corticosteroïden en vele, vele andere medicijnen. In zeldzame gevallen kan een medicijn noodzakelijk zijn als het gaat om acute levensbedreigende situaties. Of als een kruid in veel te grote hoeveelheden ingenomen zou moeten worden omdat het anders geen werking zou hebben. Maar ook in vele acute situaties kunnen kruiden vaak een betere oplossing bieden als men weet hoe deze kruiden acuut toe te passen en als het kruid aanwezig is. Het is de moeilijke opgave van de herborist om de juiste kruiden aan de constitutie en het stadium van de ziekte te koppelen om het lichaam te ondersteunen bij het genezingsproces. Maar één ding is zeker, iedere cel in het lichaam zet zich in, zodra het daarvoor de mogelijkheid krijgt, om het lichaam te genezen.

Alternatieve geneeskunde Herborist Lars van Hemmen Friesland
Indicaties bij Kruiden Wetenschappelijk onderzoek Interacties met Geneesmiddelen Kanker Specifieke Kruiden

Signatuurleer: het blad van Salie
lijkt op een tong, het verwijst
naar de mond en luchtwegen
waar het een affiniteit mee heeft.

CAT collectief Alternatieve Therapeuten | Herborist Lars van Hemmen Sneek Friesland

Iedere cel in uw lichaam zet zich vierentwintig uur per dag in om te genezen.
Wat doet u om uw lichaam te helpen?

Bronnen: Kruidencentrum De Sprenk (opleidingsmateriaal), Herba Sanitas (opleidingsmateriaal), M. Wood, Eli G. Jones M.D. en John Milton Scudder M.D., Dr. Geert Verhelst, Acupuncturist T.A. Binnema (Acupunctuurpraktijk Freugde in Friesland),