Home Kruiden Voedingsadvies Kanker Vaccinatie Consult
Gevaccineerde kinderen onderzocht tegenover gevaccineerde kinderen.

Gevaccineerde versus niet gevaccineerde kinderen.
Welk kind is gezonder?

Gevaccineerde kinderen versus
ongevaccineerde kinderen

Ongevaccineerde kinderen zijn volgens het meest recent wetenschappelijk
onderzoek veel gezonder. Ongevaccineerde kinderen
bouwen zelfs een betere weerstand op.

Maak een afspraak

Vaccinaties schaden het immuunsysteem

Hoe graag ouders en artsen ook willen geloven dat vaccinaties ons en alle kinderen beschermen tegen ziekten, blijkt de praktijk het tegendeel te bewijzen. Vaccinaties schaden het immuunsysteem en zorgen ervoor dat de personen die gevaccineerd zijn vaker ziek worden.

Hier een overzicht van tien jaren geregistreerde bezoeken aan een kinderarts. Gevaccineerde kinderen blijken in deze data van een kinderarts, die het meerendeel ook gewoon vaccineerde, vele malen ongezonder te zijn. De harde werkelijkheid is vaak niet erg aangenaam om te zien, maar we mogen ons hier niet voor afsluiten.
Gevaccineerde kinderen versus ongevaccineerde kinderen

Zestig pagina’s presentatie van de data over vaxxed versus unvaxxed, van Robert Kennedy j.r.
Zestig pagina’s presentatie vaxxed versus unvaxxed.

Dat is wat de wetenschappelijke studies naar de gevolgen van vaccinaties op lange termijn allemaal laten zien. Deze studies worden vaak niet gepubliceerd en achter gehouden om het vertrouwen in vaccinaties niet te schaden.

Ik was nooit anti‐vaccinatie of een ‘anti‐vaxxer’ of welke term iemand er ook maar aan geeft. Ik ben gewoon mens, met levenservaring, ex‐directeur van een reclamebureau, en nu praktiserend natuurgeneeskundige met een hbo geneeskundige herboristen opleiding, een geregistreerde praktijk in Sneek en uitgerust met gezond verstand. Ik lees veel wetenschappelijk onderzoek en doe onderzoek naar wetenschappelijke studies over vaccinaties en ziekte. En dat heb ik de afgelopen vijftien jaren gedaan. Mijn resulaten van dit diepgravend onderzoek zijn schokkend en niet iedereen kan het meteen verwerken en/of geloven. Dat begrijp ik heel goed, want toen ik begon met mijn onderzoek dacht ik zelf ook dat vaccineren veilig was, niets is minder waar en het Rijksvaccinatieprogramma is een medisch experiment op kinderen en dient te worden gestopt.
Vijftien jaren, vele studies en onderzoeken later, beweer ik echter het tegendeel op basis van het inhoudelijk bestuderen van alle onderbouwing, achterhouden materiaal, Wob‐verzoeken, documentaires, correspondentie, gesprekken en literatuur.

Als natuurgeneeskundige begrijp ik inmiddels dat natuurlijke weerstand iets anders is en anders werkt dan het inspuiten van een (verzwakte) ziekte via een spuit in de spier van een arm. Het doorlopen van een ziekte lijkt er niet eens op en het resultaat is heel anders. Het komt niet in de buurt en kan er niet mee vergeleken worden. Een vaccinatie is iets anders en werkt niet op dezelfde wijze als het immuunsysteem van lichaam zelf werkt. VAccinaties slaan belangrijke stappen over in het immuunsysteem en het meten van antigenen zegt niets over daadwerkelijke immuniteit tegen een ziekte. Vaccinaties werken vanwege die reden al niet zoals wordt beweerd. Vaccinaties bevatten ook altijd schadelijke stoffen (adjuvanten) en zelfs zeer giftige, schadelijke toxinen, bijvoorbeeld (nano)aluminium. MEn beweert dat het om hele klaine hoeveelheden gaat maar onderzoek (Burbacher) laat zien dat deze ‘kleine’ hoeveelhede in de hersenen ophopen om bij een volgende injectie toe te nemen en/of voor ernstige bijwerkingen te zorgen. Het gegeven is vrij eenvoudig maar de hardnekkige boodschap blijft: vaccineer, anders zou je ernstig ziek worden. En de dekkingsgraad mag niet dalen. Maar de vaccinatiegraad, of dekkingsgraad van vaccinaties, bestaat helemaal niet.

Vaccinaties, marketing en ‘make believe’

Vaccinaties zijn onderworpen aan de beste marketing ooit, en de marketing staat garant voor de verkoop van vaccinaties via overheidsinstanties en inmiddels in veel landen ‘corrupte’ wetgeving en het berust op angst. Door twintig jaar ervaring in marketing doorzie ik de eenvoudige marketing trucjes. Wie zich verdiept in de vaccinatiegraad ontdekt al snel dat nog nooit ergens ter wereld de vaccinatiegraad gehaald kan zijn. De vaccinatiegraad berust op aannames, politiek en marketing. Angst is echter altijd al een slechte raadgever gebleken.

Let in het hieronder vermelde document eens op de eerste pagina. Een ongepubliceerde studie van de CDC (Het RIVM van Amerika) die opgevraagd is door een FOIA (een Wob verzoek). Het betreft een groot onderzoek naar 400.000 kinderen geboren tussen 1991 en 1997.

Wat zegt de wetenschap. Studies: gevaccineerd versus ogevaccineerde kinderen. De realiteit.

Vaccinatie: medische claims vaccineren

Overheden, RIVM en de pers maken zich overduidelijk schuldig aan het verstrekken van niet deugende informatie als het gaat om harde beweringen, medische claims, die de veiligheid en werking van vaccinaties zouden bewijzen. Medische claims dat vaccinaties bepaalde ziekten enorm terugdringen of zelfs uitroeien zijn bewust gemanipuleerd en het lesmateriaal van artsen is gebaseerd op statistiek fraude. Er is wereldwijd geen wetenschappelijk of emperisch bewijs voor het uitroeien van ziekte door vaccinaties te vinden. Ook de reclamecode‐commissie laat het ernstig afweten bij deze overtredingen, gezien het feit zij deze medische claims toelaat in tijdschriften en kranten terwijl de wetgeving op deze medische claims juist zeer streng is geworden. Uit persoonlijke contacten weet ik dat de reclamecode‐commisie zich schuldig maakt aan het verwijderen van negatieve berichtgeving over vaccinaties op websites van therapeuten door middel van dreigementen met hoge boetes. Ik heb een sterk vermoeden dat er geldstromen vanuit de farmaceutische industrie naar de reclamecode commissie gaan en/of dat er sprake is van belangenverstrengelingen.

Want wat men bijvoorbeeld niet weet is dat bij een afbeelding van een ui tegenwoordig niet meer vermeld mag worden dat het gezond is voor de luchtwegen, en bij een afbeelding van Knoflook mag je niet vertellen dat het een sterk antibiotische werking heeft of een van de beste bloedverdunners is, 30 gram Knoflook per week heeft al positief effect. Maar het RIVM, de overheid, en GGD mogen u wel zonder onderbouwing melden dat vaccinaties uw kind zogenaamd beschermen tegen allerlei kinderziekten, een enorme ‘medische claim’ die op vervalste wetenschapen fraude berust. Maar u mag dit niet weten, dus worden de negatieve studies niet gepubliceerd.

Bedrijven als GSK, MSD, Pfizer, Johnson&Johnson houden bijvoorbeeld de PSUR (Periodic Safety Update Report) data achter, waardoor het aantal dode kinderen in de resultaten van de totalen daalt. Alles is nodig om de omzet en het geloof in vaccinaties te garanderen en alles is geoorloofd.

Er rest mij dan nog één vraag: als de overheid de vaccinaties toch al heeft gekocht en betaald, is er geen enkel belang om ze daadwerkelijk in te spuiten. Waarom laten we de farmaceutische industrie gewoon niet in de waan en gunnen we ze de biljarden winsten zonder het risico te lopen dat kinderen autistisch worden of ineens dood neervallen (SIDS). Dat is een stuk veiliger. Wat heeft de overheid voor belang dat de aangeschafte spuit ook daadwerkelijk ingespoten wordt? Dat is een vraag waarvan het antwoord mij beangstigd.

Mawson studie, niet ingetrokken

Voor het eerst is er (in 2017) een ‘pilot comparative’ onderzoek gedaan naar de effecten op de gezondheid van vaccinaties tussen een groep niet gevaccineerde kinderen en een groep gevaccineerde kinderen. Er waren 261 kinderen, 39% niet gevaccineerd en 405 kinderen, 61% wel gevaccineerd. Deze studie is gepubliceerd en staat bekend als de ‘Mawson’studie. Kijk uit, want ook van deze studie gaat het verhaal dat het ingetrokken zou zijn. Dit is echter niet waar. Daarom heb ik Dr. Mawson een persoonlijke e‐mail gestuurd.

Thank you for your email.
The two papers are not now and WERE NEVER retracted.
That is a lie that continues to be spread by ORAC and SNOPES. If you google the papers they will pop up right away.
Anthony Mawson

Ingetrokken? (Retracted), ziet u het patroon al, alle negatieve publicaties over vaccins zijn ‘retracted’. Waarom? Professor Mawson heeft meer dan zestig wetenschappelijke studies op naam staan maar deze zou nu volkomen onzin zijn, zo slecht dat ze hem intrekken en hij riskeert hiermee zijn goede reputatie. Dit komt op mij niet erg geloofwaardig over, maar goed, oordeel zelf. Deze studies zijn dus nooit ingetrokken en zijn uiterst zorgvuldig uitgevoerd:

Pilot comparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6‐ to 12‐year‐old U.S. children.

Preterm birth, vaccination and neurodevelopmental disorders: a cross‐sectional study of 6‐to 12‐year‐old vaccinated and unvaccinated children.

Bij te vroeg geboren baby‘s zijn de effecten iets erger. Maar volgens het RIVM hoeft u zich geen zorgen te maken want Het RIVM heeft zelf nooit onderzocht of vaccinaties veilig zijn. Dat kunt u lezen in de diverse WOB verzoeken van mijzelf en de stichting vaccinvrij. Dhr. Hans van Vliet, Mevrouw of meneer Goossens, Mevrouw of meneer den Boer, kunnen u er van alles over vertellen en zullen uw WOB verzoek graag verdraaien en ‘niet begrijpen’. Documenten zult u van hen in ieder geval niet ontvangen.

Dat vaccinaties veilig zijn moet achteraf blijken uit het aantal gemelde bijwerkingen. Van de registratie van bijwerkingen weten we inmiddels dat er amper 1% ‐ 10% geregistreerd wordt. De bewering van het RIVM dat vaccinaties veilig zijn berust dus op 1% ‐ 10% van alle bijwerkingen. Een bedroevend wetenschappelijk feit.

En wie heeft het lef om deze valse gezondheidsclaims achter een vaccinatieprogramma te zetten. Wie heeft het lef, met deze frauduleuze wetenschap, vaccinaties te verplichten door nota bene de grondwet aan te passen die bedoeld is om ons juist te beschermen tegen dit soort praktijken, en ouders, die hun kind willen beschermen tegen de frauduleuze wetenschap van vaccinaties, wat uit studies duidelijk naar voren komt, verplichten om het‘gif’ in te spuiten in hun kind. Ziek. Dat is het. De wereld op zijn kop. Vaccinaties zijn ‘gif’, niet natuurlijk en werken niet. Het bewijs is overweldigend. Ik kom graag in gesprek met iedereen die er anders over denkt en ik presenteer al mijn bewijs 1‐op‐1 en investeer tijd om met iedereen een open gesprek aan te gaan. Hoor en wederhoor, gewoon luisteren naar elkaar. Geen welles ‐ nietes, of modder gooien.

Gevaccineerd versus niet gevaccineerd

Hoewel er wel onderzoeken gedaan zijn naar de effecten op korte termijn van vaccinaties voordat ze op markt komen is er tot nu toe nog nooit een onderzoek gedaan naar de effecten voor de gezondheid op lange termijn en blijven dus tot nog toe onbekend. Vaccinaties zijn reeds in verband gebracht met de risico’s van ernstige acute en chronische bijwerkingen als neurlogische complicaties en ‘sudden death syndrom’. Deze effecten worden als zeldzaam beschouwd en hierdoor wordt het vaccinatieschema (het gehele traject van alle vaccinaties vanaf de geboorte van een kind tot volwassenheid) als veilig bestempeld voor ieder kind. Dit kan wetenschappelijk gezien niet onderbouwd worden met enig deugdelijk onderzoek. Er is wel bewijs dat de optelsom van alle vaccinaties ernstige gevolgen (bijvoorbeeld: ADD, autisme, hersenbeschadiging, IQ afname, etc.) heeft voor de gezondheid. Het Verstraeten onderzoek (1999) wordt angstvallig weggehouden en het Burbacher onderzoek, dat aantoont dat thimerosal opstapelt in de hersenen en daar schade aanricht en niet, zoals beweert wordt, het lichaam verlaat.

In dezelfde studie wordt de dodelijke combinatie van het mazelenvaccin met het DKP vaccin beschreven. Er zijn erg weinig gerandomiseerde trials van welke vaccinatie dan ook die geadviseerd worden aan kinderen in termen van ziekte– en sterftecijfers met als reden de ethische reden dat het niet vaccineren van een groep kinderen ethisch onverantwoord zou zijn. Met als uitzondering de hoog geconcentreerde mazelen vaccinatie die in West Afrika werd ingetrokken na diverse gerandomiseerde trials, nadat aangetoond was dat er interactie was met het dtp–vaccin wat resulteerde in een toename van kindersterfte van maar liefst 33%(!) Bron(11).

De kennis omtrent de bijwerkingen van vaccinaties is gebaseerd op meldingen bij VAERS (Amerika), in Nederland het LAREB, door ouders en artsen. Maar de hoeveelheid van gerapporteerde ernstige bijwerkingen van vaccinaties wordt op minder dan 1% geschat en om een beter beeld te krijgen is het nodig om alle meldingen gemiddeld met 10 tot 100 te vermenigvuldigen (bron 15). Dit was de reden van het advies door het voormalig Institute of Medicine (tegenwoordige National Academy Medicine) om onderzoek te doen naar de lange termijneffecten in een vijfjarige periode van vaccinaties door het CDC (RIVM van amerika). In de studies van 2011 en 2013 werd geconcludeerd dat er zeer weinig effecten waren die veroorzaakt of geassocieerd werden met het vaccinatieschema en er was geen bewijs gevonden dat vaccinaties onveilig waren. Uiteraard zijn alle conclusies op basis van amper 1% meldingen van bijwerkingen.

De conclusie was helder: er was meer onderzoek nodig
naar de effecten van vaccinaties

Het ‘institute of Medicine’ melde dat er meer studies nodig waren om de gezondheidseffecten van gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen te vergelijken, om de lange termijn cumultatieve effecten van vaccinaties te onderzoeken, de timing van de vaccinaties te onderzoeken in relatie tot de leeftijd en de conditie van het kind, de totale hoeveelheid of aantal vaccinaties op hetzelfde moment gegeven, de effecten van andere vaccinatie ingrediënten in relatie tot gezondheidseffecten, en het mechanisme van de vaccinatie gerelateerde aandoeningen.

Een zeer schokkende conclusie want de hele wereld gelooft dat deze studies al lang zijn gedaan, want immers dat wordt overal gecommuniceerd, vaccinaties zouden toch zo veilig zijn en werken? Het is dus nooit onderzocht.

Vaccinatie, overlijden en ziekte

Een moeilijkheidsfactor in het onderzoek naar het vaccinatieprogramma is dat vaccinaties tegen infectieziekten complexe niet specifieke effecten op ziekte en sterfte hebben dat zich uitstrekt ver voorbijgaand aan de preventieve werking van de bedoelde infectieziekte. Het bestaan van deze effecten vormt een uitdaging voor de bewering dat individuele vaccinaties het immuunsysteem onafhankelijk van elkaar beïnvloeden en verder geen fysiologische effecten heeft dan het beschermen tegen de geadresseerde pathogeen. De niet specifieke effecten van vaccinaties lijken soms gunstige effecten te hebben en in andere gevallen ziekte of zelfs overlijden te veroorzaken (bron 22, 23). De mechanismen voor deze werking is onduidelijk maar het is goed mogelijk dat er interacties optreden tussen de diverse vaccinaties en hun inhoudsstoffen. (bron 21)

Doel van dit Mawson vaccinatie onderzoek

De doelen van de Mawson studie waren:
1) het vergelijken van gevaccineerde kinderen tegenover niet gevaccineerde kinderen in een brede range ziekten, inclusisef acute en chronische aandoeningen, medicatie‐ en gezondheidszorg gebruik, en;
2) bepalen of er een associatie gevonden kan worden tussen neuro development disorders (NDD), als die aanwezig zouden zijn, en significant genoeg na aanpassing van andere gemeten factoren. De volledige methode van het onderzoek staat in de oorspronklijke tekst volledig uitgeschreven.

Resultaten uit het Mawson onderzoek

Bij acute aandoeningen:
Gevaccineerde kinderen werden vaker dan niet gevaccineerde kinderen gediagnostiseerd met middenoorontsteking (Latijn: otitis media; 19,8% ‐ 5,8%), en longontsteking (Latijn: pneumonia; 6,4% – 1,2%).
Er waren geen verschillen in de afgelopen 6 maanden bij hepatisis A, hepatitis B, mazelen, de bof, meningitis (viraal, bacterieel), influenza, rotavirus of hoge koorts. Gevaccineerde kinderen ontwikkelden minder vaak waterpokken dan ongevaccineerde kinderen (7,9 ‐ 25,3%) en kinkhoest (2,5% ‐ 8,4%) en minder, niet significant, rodehond (Latijn: rubella) 0,3% ‐ 1,9%).

Bij chronische aandoeningen:
Gevaccineerde kinderen werden significant vaker gediagnosticeerd met: allergische rhinitis (10,4% ‐ 0,4%), overige allergiën (22.2% ‐ 6,9%), eczeem/atopische dermatitis (9,5% ‐ 3,6%), leergebrek (5,7% ‐ 1,2%), ADHD (4,7% ‐ 1,2%), ASD (4,7% ‐ 1,0%), elke willekeurige neurologische ontwikkelingsstoornis (v.b. leergebrek, ADHD, ASD, etc) (10,5% ‐ 3,1%) en de optelsom van elk willekeurig chronische aandoening (44% ‐ 25%).
Geen significante verschillen werden gezien met betrekking tot: kanker, chronische vermoeidheid, gedragsstoornis, de ziekte van Crohn, depressie, diabetes (I, II), hersenvliesontsteking, epilepsie, gehoor verlies, hoge bloeddruk, darmontsteking, (jeugd) reuma/artritis, obesitas, beroertes, Tourette of diverse diensten gemeld in de ‘Disabilities Education Act (V.S.)’.
Gevaccineerde kinderen hebben daarnaast (in de afgelopen 12 maanden) aanzienlijk meer: medicijnen gebruikt, hebben vaker gebruikgemaakt van artsen voor routine controles, gingen vaker naar de tandarts, kregen vaker buisjes in de oren, gingen vaker naar een arts of kliniek door ziekte en brachten meer nachten door in het ziekenhuis. Het onderzoek toont grote verschillen aan als het gaat om de gehele gezondheid van kinderen.
Hoewel er meer onderzoek moet komen geven deze cijfers een verschrikkelijk negatief beeld als het gaat om de effecten van vaccinaties op de gezondheid van uw kind. Het is alleen al daarom verstandig om u te verdiepen in de gevolgen van vaccineren. Stel kritische vragen en vraag om bewijs van veiligheid en werkzaamheid aan iedere arts die beweert dat vaccineren veilig is. Print deze studies uit en geef ze aan het RIVM, de GGD en uw (kinder)arts. Juist zij horen hiervan op de hoogte te zijn en u te wijzen op de gevaren die vaccineren met zich meebrengt. Waarom worden al deze studies nergens genoemd? Waarom hoort u als ouder nooit over de risico’s?

Bronvermelding
Bronverwijsnummers komen overeen met het oorspronkelijke rapport van Anthony R. Mawson, Pilot comaparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6‐ to 12‐year‐old U.S. children.
Bronnen gebruikt bij bovenstaand artikel over vaccinatie onderzoeken tussen gevaccineerde kinderen tegenover niet gevaccineerde kinderen:
Volledige studies
Pilot comaparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6‐ to 12‐year‐old U.S. children. Anthony R. Mawson, Brian D. Ray, Azad R. Bhuiyan and Binu Jacob. DOI: 10.15761/JTS.1000186
Preterm birth, vaccination and neurodevelopmental disorder: a cross‐sectional study of 6‐ to 12‐year‐old vaccinated and unvaccinated children. Anthony R. Mawson, Brian D. Ray, Azad R. Bhuiyan and Binu Jacob.
Overige bronnen
11 Aaby P, Whittle H, Benn CS (2012) Vaccine programmes must consider their effect on general resistance. BMJ 344: e3769.
15 Kessler DA1 (1993) Introducing MEDWatch. A new approach to reporting medication and device adverse effects and product problems. JAMA 269: 2765–2768.
21 Siegrist CA (2008) Vaccine Immunology. Vaccines. (5th Edtn). Saunders Elsevier.
22 Benn CS, Netea MG, Selin LK, Aaby P (2013) A small jab ‐ a big effect: nonspecific immunomodulation by vaccines. Trends Immunol 34: 431‐439.
23 Jensen KJ, Benn CS, van Crevel R (2016) Unravelling the nature of non–specific effects of vaccines ‐ A challenge for innate immunologists. Semin Immunol 28:377‐383.

Overige informatie:
Stichting Vaccin Vrij, Wetenschappelijke informatie over Vaccinaties en Schade door het RIVM (Rijksvaccinaties)
Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, Kritische informatie over de gevaren van Vaccinaties door het Rijksvaccinatieschema
Vaccinatieraad, verhalen van ouders over kinderen en vaccinaties door het RIVM.

Herborist Lars van Hemmen Friesland stijl einde
Autisme door vaccinatie Wat is groepsimmuniteit? Dr. Andrew Wakefield Bewijs veiligheid Bewijs werkzaamheid Vaccinatieschade bmr Vaccinatieschade hpv Vaccinatieschade dktp

Het is aangetoond dat kinderen een sterkere weerstand opbouwen als ze een ziekte op natuurlijke wijze doorlopen. Met voeding en kruiden kun je de weerstand ondersteunen.

 

Donatie aan Herborist Lars van Hemmen

Door donaties kan ik
onafhankelijk onderzoek
en het publiceren van informatie
op deze website voortzetten.
Alvast bedankt, Lars.

‘De verborgen wijsheid van kruiden is eindeloos.
Er zijn meerdere levens voor nodig om een klein deel te ontdekken.’