Home Kruiden Voedingsadvies Kanker Vaccinatie Consult
Vaccinatie RIVM (Vaccinatieschema) veroorzaakt weldegelijk autisme, bewijs en documenten. Herborist Lars van Hemmen Friesland

Autisme door vaccinaties is bewezen door ouders, overheden, wetenschappers, artsen, rechters, journalisten en kinderen.

Autisme veroorzaakt door vaccinaties,
het RIVM verzwijgt informatie

Het aantal officiële documenten met een verband tussen autisme en vaccinaties
is overweldigend en neemt nog altijd toe.

Autisme door vaccinaties, het einde van het vaccinatie tijdperk?

Autisme kan ontstaan door vaccinaties. De hoeveelheid bewijs dat autisme kan ontstaan door vaccinaties is overweldigend en bijna niet te geloven. Tot eind 2019 januari 2020 lijkt in een steeds sneller tempo meer en meer ‘niet gepubliceerd’ en nieuw onderzoek aan te tonen dat vaccinaties niet werken en dat ze een serieus risico kunnen vormen voor de gezondheid en zelfs gevaarlijk zijn. Nu ook de World Health Organization (WHO) heeft toeggegeven dat het niet over goed onderzoek beschikt en dat er geen onderzoeken zijn gedaan, nooit, naar de veiligheid van vaccinaties op lange termijn, zal er wereldwijd een verandering in de houding ten aanzien van de veiligheid van vaccinaties komen. De oorzaak is altijd de totale gigantische hoeveelheden ziektekiemen in combinatie met giftige stoffen (adjuvanten) die ingespoten worden en het lichaam en immuunsysteem overbelasten. De WHO en overheden wisten dit overigens altijd al zoals officiële documenten laten zien.

Ik geef op deze pagina zeer veel linkjes naar al deze officiële documenten. Het kost erg veel tijd om alles te lezen, maar het is slechts een kleine greep uit alle documenten die ik inmiddels bezit, na tien jaren deskresearch, gesprekken met artsen en instanties, Wob verzoeken, opleidingsmateriaal en (studie)boeken uitpluizen. Oordeel zelf en stuur het vooral ook door. Ook de keerzijde van vaccinaties mag en moet belicht worden.

Eerst een studie die onomstotelijk aantoont dat aluminium uit vaccinaties (als adjuvant in de vaccinatie) autisme kan veroorzaken. Lees eerst deze (Engelse) uitleg over het belangrijke onderzoek van Dr. Exley en autisme door aluminium uit vaccinaties in het brein.

Op basis van deze officiële bewijsstukken heb ik, via WOB verzoeken en FOIA, informatie opgevraagd bij de EU en het RIVM. Tot op heden heb ik geen enkel document ontvangen. Deze organisaties geven overduidelijk ‘valse’ voorlichting en informeren overheden, artsen en instanties eenzijdig, met onderzoek dat vervalst of onjuist is.

Vroeger was ik voor vaccineren, ik geloofde er in. Net als u waarschijnlijk. Maar ik weet nu, tien jaar onderzoek en Wob verzoeken later, dat het onwetendheid is geweest. De Universiteit Amsterdam plaatst mij in hun presentatie, zonder overleg, bij de groep ‘anti’. Deze universiteit heeft niet de moeite genomen om mij te spreken en gaat derhalve op basis van een aanname aan de slag. Ik ben nooit anti vaccinatie, ik ben in principe voor vaccinatie mits het veilig is en werkt. Maar juist de veiligheid en werking is wereldwijd nergens aangetoond. Steeds meer artsen, schandalen, rechtszaken en wetenschappers laten zien dat vaccineren ernstig letsel kan veroorzaken en zelfs ‘Sudden Infant Deaths (SID)’. Ik ben voor eerlijke informatie.

Wij mogen ons inmiddels grote zorgen maken over de integriteit en kwaliteit van het RIVM, de Gezondheidsraad, de reclamecodecommissie en de overheid. Vooral nu blijkt dat de WHO ook toegeeft dat het niet over veiligheidsstudies beschikt en helemaal nooit heeft geweten of vaccinaties wel veilig zijn. Er is geen enkel betrouwbaar onderzoek gedaan naar de veiligheid en werking van vaccinaties(!) voordat deze aan kinderen gegeven wordt. Er is geen enkel onderzoek gedaan naar de schadelijke gevolgen op het immuunsysteem van het gehele rijksvaccinatieprogramma op lange termijn. De veiligheid van vaccinaties berust enkel op het aantal meldingen van bijwerkingen nadat de vaccinaties in gebruik zijn genomen. Het aantal registraties van incidenten die daadwerkelijk gekoppeld worden aan vaccinaties bij Lareb blijkt amper 1% te zijn van alle bijwerkingen van vaccinaties. Dit betekent dat de ‘algemeen aangenomen’ veiligheid van vaccinaties berust op slechts 1% van alle bijwerkingen. Daarnaast hoeven vaccinaties niet te voldoen aan de strenge eisen van een medicijn voordat ze op de markt gebracht worden. Ze vallen in een uitzondering in de ‘geneesmiddelenwet’. Vaccinaties zijn blijkbaar geen ‘geneesmiddel’ maar vallen anderzijds wel in de ‘medische handeling’ zonder wettelijke verplichting. Een zeer onduidelijke situatie. Ik pleit er voor om vaccinaties aan de strenge eisen te toetsen die ieder medicijn ondergaat, door een onafhankelijk breedgedragen orgaan met wetenschappers, ouders(!), artsen en natuurgeneeskundigen, voordat het op de markt komt. Dit onafhankelijk orgaan met wetenschappers, ouders(!), artsen, deskundigen en natuurgeneeskundigen beoordelen welke vaccinaties veilig zijn en welke niet. De bevindingen van dit orgaan moeten openbaar behandeld worden. Vaccinaties? Veiligheidsgaranties zijn er niet en daarom op hoop van zegen, dat noemt men ook wel kwakzalverij.

Autisme verband met vaccinaties, de documenten

Autisme door vaccinatie is zeer vaak met elkaar in verband gebracht. In 2007 bijvoorbeeld door deze rechter in Amerika. Het is echter nooit bewezen dat één afzonderlijke vaccinatie autisme veroorzaakt. Het gaat in alle officiële documenten altijd om de optelsom van alle vaccinaties uit het vaccinatieschema. Deze optelsom van vaccinaties overschrijdt de veiligheidsnorm (tot wel 84 keer) van adjuvanten als thimerosal of aluminium. Deze adjuvanten blijven in de hersenen aanwezig en bouwen iedere vaccinatie verder op, met ernstige en zelfs dodelijke gevolgen voor gevaccineerde kinderen. Spraakuitval, spasmen, neurologische ontwikkelingsstoornissen, hersenbeschadiging, astma en autisme zijn enkele van de zeer schadelijke bewezen gevolgen van vaccineren.

Ethylkwik en vis eten

De waarden van ethylkwik die als veilig worden beschouwd voor gebruik in vaccinaties bij mensen en kinderen zijn gebaseerd op studies van het eten van vis en berusten op aannames (Bron: FDA). Onderzoek (T. Burbacher) laat overduidelijk zien dat het eten van methylkwik (uit vis) niet hetzelfde is als het inspuiten van ethylkwik (uit vaccinaties). Juist ethylkwik uit vaccinaties bouwt zich op in de hersenen en doet dat op het moment dat de hersenen bij kinderen nog volop in ontwikkeling zijn. Dit is in het kort het echte (verborgen) verhaal achter autisme en het verband met vaccinaties.

Dit verborgen verhaal wordt met de grootst mogelijke inspanningen en (financiële) middelen verstopt om het geloof en vertrouwen in vaccinaties niet aan te tasten.

CDC Data Manipulation Exposed: Four Years Later

Dr. Brian Hooker, Journal of American Physicians and Surgeons Volume 22 Number 4 Winter 2017.

Uit officiële documenten blijkt dat betrokken partijen alles op alles zetten om de negatieve informatie over dit verband te vernietigen, te vervalsen en onderzoeksresultaten aan te passen. Dat wil niet zeggen dat het er niet is, integendeel, het bevestigt het frauderen en oplichting op schandalige schaal met ernstige gevolgen voor de gezondheid van kinderen. Wetenschappers of artsen die een negatief verband aantonen worden aangevallen en de studies veelal ingetrokken of niet gepubliceerd. Dat is de reden dat er weinig tot geen negatieve informatie te vinden is en men vooral vanuit overheden positieve verhalen hoort en leest over vaccinaties.

‘Waar rook is is vuur.’

Een ‘ingetrokken’ artikel over belangenverstrengeling bij onderzoek naar vaccinaties en autisme.

Systematic Assessment of Research on Autism Spectrum Disorder (ASD) and Mercury Reveals Conflicts of Interest and the Need for Transparency in Autism Research

Research literature indicates that about 80‐90% of studies with industry affiliation found no harm from the product, while only about 10‐20% of studies without industry affiliation found no harm.

De EU, het RIVM en de overheid willen vaccinaties verplichten ondanks dat dit door de grondwet verboden is. De grondwet is juist gemaakt om ons te beschermen tegen dit soort praktijken van de overheid. Als de grondwet ons niet meer beschermd tegen dit soort praktijken van de overheid, dan kun je grote vraagtekens plaatsen bij de legitimiteit van de overheid. Bedrijven die de vaccinaties produceren investeren erg veel geld in het omkopen van politici en medici.

Er zijn binnen lokale overheden, europese overheden en gezondheidsorganisaties als de WHO, het CDC in Amerika en waarschijnlijk ook het RIVM, belangenverstrengelingen die laten zien hoe de lobby en corruptie van de farmaceutische industrie de agenda bepaalt van het vaccinatiebeleid. Deze bedrijven zijn niet aansprakelijk als uw kind schade oploopt na een vaccinatie. Uitkeringen van vaccinatieschade worden betaald van belasting op vaccinaties. Iedereen betaald dus twee keer de prijs van de schadelijke gevolgen van vaccinaties. Producenten betalen niet mee.

Taalspelletje en suggestieve waarheden

Het RIVM en de media spelen een doorzichtig spel als het gaat om beweringen dat vaccinaties geen autisme veroorzaken. Het RIVM, onze ‘democratische’ overheid, is zelfs vrij denigrerend richting kritische organisaties en professionals met ‘dit soort’ websites die wel degelijk zeer goed wetenschappelijk bewijs leveren. Lees mee op RIVM.nl:

Een quote van de RIVM website september 2019:

Veel van de informatie op dit soort websites is namelijk niet gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, maar op aannames en meningen.

‘Er is een verband tussen autisme en vaccineren’

Dit klopt niet. Tegenstanders van vaccinaties halen soms een berucht artikel aan uit 1998 van de Engelse arts Andrew Wakefield. Daarin probeerde hij aan te tonen dat er wel een verband was tussen het BMR Bof, mazelen, rodehond ‐vaccin en autisme. De studie werd korte tijd later echter teruggeroepen wegens fraude en de arts werd zijn artsentitel ontnomen. De conclusies uit dit artikel kloppen dus niet. Desondanks duikt dit verhaal sindsdien met regelmaat op en maakt het ouders met vragen over vaccinaties onzeker.

Het RIVM negeert bijvoorbeeld dit belangrijke onderzoek 1) studie van T. Verstraeten gepresenteerd op een geheime bijeenkomst 2) Simpsonwood waar u hier een overzicht van kunt vinden en hier een volledig uitgewerkt transcript van de Simpsonwood bijeenkomst 3) een achtergehouden document opgevraagd via FOIA (Wob verzoek) en 4) een artikel van Dr. Russel Blaylock 2004: The thruth behind the vaccine cover-up. Robert Kennedy jr. toont in onderstaand document op de eerste pagina een ongepubliceerde studie met gegevens van 1991-1997 van 400.000 kinderen, opgevraagd via een FOIA, waarin we zien dat er wetenschappelijke studies niet worden gepubliceerd door het CDC en met talrijke studies naar de verschillen tussen gevaccineerde kinderen en niet gevaccineerde kinderen. En hier kunt u wetenschappelijke onderbouwingen voor het sprookje van de vaccinatiegraad lezen en hier staat wetenschappelijk bewijs met het verband tussen vaccinaties en autisme dat is gepresenteerd op een congress hearing in 2004 aan de overheid in Amerika, inclusief alle wetenschappelijke presentaties (zie het rechter menu), alles is keurig te downloaden en te lezen, zo ook deze studie, inmiddels 53 jaar oud, reeds uit 1977.

Organ

Deze metastudie is zelfs heel erg duidelijk over het verband tussen autisme en vaccinaties: 165 studies naar Thimerosal en vaccinaties. Van deze 165 studies tonen 16 studies aan dat vaccinatie o.a. de dood en autisme veroorzaakt.

En om het bewijs te onderstrepen deze verklaring van congress man Bill Posey dat documenten met bewijs van het verband tussen autisme en het (MMR) BMR vaccinatie vernietigd zijn door het CDC in Amerika. Dr. William Thompson, medewerker van het CDC, heeft meer dan 10.000 documenten overhandigd.

Deze documenten zijn gewoon openbaar en moeten bekend zijn bij het RIVM. Een goede journalist moet zelfs heel hard zijn best doen om deze documenten niet te vinden.

Dit document (February 9, 2005 CONGRESSIONAL RECORD HOUSE H481) toont aan dat producenten in Amerika al jaren (bewijs uit 1991 notabene, 14 jaar eerder) op de hoogte waren van de te hoge hoeveelheden Thimerosal in vaccinaties. Vier citaten uit het document:

1) When we first started having the hearings, we were concerned that there was an epidemic of autism and other neurological disorders in children, and we found from scientists who testified before the committee over the years that there was no doubt that one of the major contributing factors to neurological problems, including autism among children, was the mercury in vaccines under the title of Thimerosal, which is a preservative.

2) Mercury is one of the most toxic substances on Earth. It is toxic to the neurological system of adults and, especially, infants, and yet children have been getting as many as 30 vaccinations before they start in the first grade of school; and we have an absolute epidemic of neurological problems, including autism.

3) In September, Gov. Arnold Schwarzenegger signed legislation prohibiting vaccines with more than trace amounts of thimerosal from being given to babies and pregnant women. Iowa has a similar ban.

4) The March 1991 memo, obtained by The Times, said that 6-month-old children who received their shots on schedule would get a mercury dose up to 87 times higher than guidelines for the maximum daily consumption of mercury from fish.

Is er nog iemand die twijfelt over een verband tussen vaccinatie en autisme?

De Deense studie(s)

En de Deense studie(s) dan? Er zijn twee ‘grote’ Deense studies. Ze zouden aantonen dat vaccinaties geen autisme veroorzaken. Bewijs laat zien dat ze ongeldig en onbetrouwbaar zijn. Het RIVM weet dat deze studies niet representatief zijn en slecht van opzet. En zoals alle studies gaan ook deze studies wederom alleen over de BMR vaccinatie en niet het volledige vaccinatie schema. Komt het trucje u inmiddels al bekend voor?

De eerste Deense studie is terug te vinden in de uitgelekte documenten van Simpsonwood die door een FOIA zijn opgevraagd door gedupeerde ouders. Dr. Verstraeten is vrij duidelijk over deze studie en meld dat het appels met peren vergelijken is. In Denemarken worden andere vaccinaties gebruikt. Het CDC zet echter alles op alles om maar iets te vinden om de link met autisme te weerleggen. Ze reizen daarvoor de hele wereld over. En hoewel de Deense studie nog niet is afgerond gebruikt het CDC toch de data en geeft er een eigen interpretatie aan.

De tweede, recente Deense studie uit 2019 is erg ongeloofwaardig vanwege de financiering en de wijze waarop de informatie weergegeven is. De organisatie Novo Nordisk die achter de financiering van deze Deense studie zit, samen met de Deense vaccin producent Statens Serum Institut, heeft zelf in een rechtszaak 65 miljoen uitgekeerd vanwege het frauderen van marketinginformatie, het achterhouden van schadelijke effecten en het veroorzaken van duizenden doden bij een medicijn tegen diabetes. Verder loopt er een rechtszaak tegen Novo Nordisk over illegale prijsafspraken. De Deense studies van deze firma worden ingezet om u te misleiden over de zogenaamde veiligheid van vaccinaties.

Novo Nordisk Foundation:

1) Novo Nordisk is in the midst of settling a whistleblower lawsuit that alleges that the company ran a “white‐coat marketing scheme” to pump up sales of NovoLog, Victoza, and Levemir.

2) Reuters ‐ Novo Nordisk will pay nearly $58.7 million to resolve claims the drugmaker’s sales staff downplayed the importance of U.S. Food and Drug Administration‐mandated warnings about the cancer risks of its diabetes medication Victoza.

3) Those state settlements bring the total that Novo Nordisk will pay to $60 million, including $48 million to settle allegations of illegal marketing, promotion and sale of Victoza from 2010 to 2014, in violation of the False Claims Act. Both California and Illinois will receive more funds from the state whistleblower insurance cases than they will from the Medicare and Medicaid settlement, which allots those states $84,000 and $26,000, respectively.

De dodelijke bijwerking van DTP vaccinaties

Dodelijke vaccinaties? Jazeker. Nog erger dan autisme is de dodelijke bijwerking van vaccinaties. Deze informatie mag bij professionals als algemeen bekend worden aangenomen, in deze studie vallen er doden door DTP vaccinaties, 5% meer doden bij DTP gevaccineerde kinderen tegenover kinderen die geen DTP vaccinatie kregen. Gewoon keihard bewijs. In de studie is de bias tot nul gereduceerd, ofwel alle factoren van invloed op het onderzoek zijn uitgesloten, het is daardoor een van de betrouwbaarste studies ooit, zeer zorgvuldig uitgevoerd. De studie wordt verborgen gehouden, niet gepubliceerd, vernietigd of bestreden. Waar is de pers en de politiek? Ach, zolang het je eigen kind maar niet is toch? Veilig betekent in mijn visie iets heel anders. Het doodspuiten van kinderen noem ik verre van veilig:

Among 3‐5‐month‐old children, having received DTP (± OPV) was associated with a mortality hazard ratio (HR) of 5.00 (95% CI 1.53‐16.3) compared with not‐yet‐DTP‐vaccinated children.

Illegale wetgeving, vaccinaties, autisme en de dood

De wetten, die er snel even doorgedrukt worden om verplichte vaccinaties uit te delen, zijn corrupt en illegaal. Ze zijn naar mijn mening duidelijk tot stand gekomen op basis van het geven van valse voorlichting aan de bevolking en ouders van kinderen. De farmaceutische lobby wordt ondersteund door gigantische geldstromen richting overheden en politici. Het is daarom de hoogtse tijd om de overheid door te lichten en dit soort praktijken voor goed aan banden te leggen en de verantwoordelijke personen op te sluiten voor moord met voorbedachte rade. Want dat is het.

Vaccinaties zijn wetenschappelijk gezien niet veilig

Het RIVM en de media laten dus behoorlijke steken vallen als het gaat om wetenschappelijk bewijs over de veiligheid en werking van vaccinaties. Met name het RIVM verschuilt zich achter de meldingen van bijwerkingen terwijl het RIVM goed op de hoogte is dat amper 1% daadwerkelijk gemeld en in verband gebracht wordt met vaccinaties. Een onderzoek naar meldingen, van de FDA in Amerika, laat dit overduidelijk zien. Het mechanisme is in Nederland exact hetzelfde. Maar meldingen van bijwerkingen zijn geen wetenschappelijke studie. Het RIVM pretendeert zelf wel de veiligheid en de werking van vaccinaties te baseren op wetenschappelijke studies en doet alle andere informatie stromen af als niet wetenschappelijk. Maar het RIVM heeft zelf nooit goed onderzoek gedaan naar de werking van veiligheid en vaccinaties en daardoor berust de gehele RIVM campagne en informatie op aannames. Dit is zeer kwalijk, onzorgvuldig en zorgelijk te noemen.

Bij deze heeft het RIVM op deze website genoemde informatie ook. Ik stuur het ook regelmatig naar meerdere medewerkers en de rijksvaccinatie manager Hans van Vliet, dus kunnen we garanderen dat deze informatie bekend moet zijn binnen het RIVM. Ook stuur ik deze informatie naar alle politieke partijen en de media. Dan kunnen (onderzoeks)journalisten hun werk beter doen, dat scheelt mij veel tijd en energie.

Thimerosal in vaccinaties, 165 wetenschappelijke studies:

... In contrast, the United States Centers for Disease Control and Prevention states that Thimerosal is safe and there is “no relationship between Thimerosal‐containing vaccines and autism rates in children.” This is puzzling because, in a study conducted directly by CDC epidemiologists, a 7.6‐fold increased risk of autism from exposure to Thimerosal during infancy was found.

The CDC’s current stance that Thimerosal is safe and that there is no relationship between Thimerosal and autism is based on six specific published epidemiological studies coauthored and sponsored by the CDC. The purpose of this review is to examine these six publications and analyze possible reasons why their published outcomes are so different from the results of investigations by multiple independent research groups over the past 75+ years.

 

Ook de website van Stichting vaccinvrij staat bol van het wetenschappelijk onderzoek. Daarmee verkoopt het RIVM dus suggestieve waarheden, ook wel liegen genoemd. Het verhaal van Dr. Andrew Wakefield, die overigens verklaringen heeft afgelegd waarin hij de terugtrekking van zijn studie aanvecht, is ook iets anders dan het RIVM op de website heeft staan. Dr. Andrew Wakefield zet zich tot op de dag van vandaag in om de verborgen informatie en de risico’s van vaccineren aan het licht te brengen, ook in rechtszaken. Het RIVM behoort goed op de hoogte te zijn van feiten maar, het RIVM heeft vooral een roze bril op als het gaat om het stimuleren van de vaccinaties. Zo voorziet het RIVM ons dus inmiddels 20 jaar met dezelfde ouderwetse studies, mantra’s en aannames. zelfs nadat de WHO het tegendeel heeft geroepen. Het is de hoogste tijd dat er eens een frisse wind gaat waaien door de RIVM en de overheid, zodat we verder kunnen met recentere en nieuwere inzichten van duizenden wetenschappers wereldwijd, die zich in ieder geval wel beroepen op nieuwere studies en inzichten. En tegelijk kunnen we de gevolgen van de corruptie en de invloeden van de farmaceutische industrie op onze gezondheidszorg en de universiteiten onder ogen zien en deze invloeden aan banden leggen.

Het RIVM is wel degelijk op de hoogte van het feit dat er data niet gepubliceerd is, vervalst of wordt achter gehouden en als het RIVM niet op de hoogte is van deze praktijken (ik vermeld het regelmatig in correspondentie en WOB verzoeken) dan moeten we de RIVM directie ontslaan wegens slecht uitgevoerd onderzoek en werk. Dan kunnen wij ons direct grote zorgen maken over de veiligheid en gezondheid van al onze kinderen. Wij betalen van ons belastinggeld een organisatie waarvan je mag verwachten dat het onze veiligheid hoog in het vaandel heeft. Als je dan ontdekt dat het RIVM zelf nooit ook maar één onderzoek heeft gedaan naar de veiligheid van vaccinaties dan mag je je wel even stevig op je achterhoofd krabben. Ook als arts. Op de website van het RIVM 2013 staat duidelijk dat het RIVM zelf klinische studies doet naar de veiligheid en werkzaamheid van vaccinaties. Waar zijn deze studies dan? Of was dat toch niet waar? Was dit een leugen van het RIVM? Ik zal deze studies eens opvragen in een nieuw WOB verzoek. Ik vermoed dat ik wederom een brief krijg van een of andere jurist binnen het RIVM of wederom een ‘inhoudsloze’ verwijzing van Hans van Vliet, de Rijksvaccinatieprogramma‐manager.

RIVM doet klinisch onderzoek naar de veiligheid van Vaccinaties (20130 website tekst

Nog een voorbeeld van woordspelletjes en verdraaien van feiten: via de RIVM site, het gedeelte waar staat dat vaccinaties geen autisme veroorzaken, daar worden we voor het bewijs hiervan doorverwezen naar deze pagina van de gezondheidsraad met dezelfde manier van doen, de bmr‐vaccinatie uitlichten terwijl het gehele rijksvaccinatieprogramma opgeteld juist voor gevaar zorgt.

BMR‐vaccinatie en autisme: geen aanwijzingen voor een verband

De truc die hier wordt uitgehaald is voor insiders zo doorzichtig als helder glas en breekt net zo snel. Er is nergens ter wereld gemeld dat een BMR‐vaccinatie autisme zou veroorzaken. Er is een verband aangetoond met de vaccinatie en een darmsyndroom dat verdere studie vereist omdat het mogelijk autisme kan veroorzaken. Deze verdere studies zijn tot heden nooit gedaan.

Autisme veroorzaakt door vaccinaties: Simpsonwood: een geheime bijeenkomst die nooit naar buiten is gebracht met bewijs van de link tussen autisme en vaccinaties.

Maar nu komt het: wat wel is aangetoond is dat de optelsom van alle vaccinaties bij kinderen een verhoogde kwik opbouw in de hersenen tot gevolg heeft dat hersenbeschadiging veroorzaakt. Dit is o.a. aangetoond door T. Verstraeten. In 2005 toonde Thomas M. Burbacher aan dat juist het kwik, thimerosal (ethylmercury) uit vaccinaties zich ophoopt in de hersenen in plaats van het kwik (methylmercury) dat vooral door voeding ingenomen wordt. Verstraeten werd na zijn onderzoek door GSK in dienst genomen. De follow-up studie van Verstraeten, die in dienst van GSK ineens geen verband meer laat zien kunt u daarom naar de prullenbak verwijzen. Ook Julie Gerberding, verantwoordelijk in die tijd bij het CDC voor het wegmoffelen van autisme van de Verstraeten studie is nu verantwoordelijk bij vaccin producent Merck op een topfunctie. Ik zie alweer een verband met Autisme.

Hoe kan het dan dat we telkens weer dezelfde truc tegenkomen: ‐BMR‐vaccinatie veroorzaakt geen autisme, griepvaccinatie veroorzaakt geen autisme, ‘..soort’‐vaccinatie veroorzaakt geen autisme, etc. Iedere wetenschapper, producent en ook het RIVM, de gezondheidsraad, CDC in amerika, de WHO, weten heus wel beter. Toch wordt u als ouder ijskoud voor de gek gehouden en doet men net alsof u gek bent omdat u het toch niet weet. Veel mensen gaan er gewoon van uit dat de informatie klopt. De gemiddelde mens worstelt zich niet dagen en nachten lang door de vele wetenschappelijke studies, ik doe dat wel. Mijn doel is om ouders eerlijke informatie te presenteren, vooral dat deel dat de media, het RIVM en de overheid verborgen houden.

Autisme link met vaccinaties in onderzoek wordt vervalst en opgepoetst

Het is goed om te beseffen dat alle negatieve studies over vaccinaties of teruggetrokken worden ofwel tegengesproken door overheden en producenten CDC en RIVM. Er is een stevig journalistiek onderzoek gedaan naar de belangenverstrengelingen bij de CDC in Amerika dat patenten bezit van vaccinaties. De situatie in Europa is vergelijkbaar met Amerika, want dezelfde producenten leveren zowel in Amerika als Europa de vaccinaties, het programma wijkt iets af. Gezien de nieuwe censuur op internet is het steeds moeilijker om materiaal te vinden waaruit een negatieve werking van vaccinaties blijkt. Maar het is volgens de World Health Organization (december 2019) niet meer te stoppen, de schadelijke feiten over vaccinaties verspreiden zich op internet 500% sneller dankzij iedereen die de verborgen gebleven wetenschappelijke feiten aan het licht brengt. Artsen, wetenschappers, ouders, rechters, overheidsmedewerkers en vele vrijwillige organisaties hebben hierdoor de druk richting het WHO opgevoerd door vragen te stellen.

Censuur door google en facebookopgepoetst

U mag blijkbaar niet twijfelen aan de werking en veiligheid van vaccinaties. De machten achter de schermen bepalen wat u mag denken. Als u zelf wilt bepalen wat u wel en niet mag lezen kunt u google en facebook maar het beste vermijden en ongecensureerd zoeken met gibiru of duckduckgo. De zoekresultaten zijn dan geheel anders.

 

Als u nog zin heeft: nog een studie uit 2013 die een verband tussen autisme en vaccinaties laat zien:

A two‐phase study evaluating the relationship between Thimerosal‐containing vaccine administration and the risk for an autism spectrum disorder diagnosis in the United States

Het is goed te beseffen dat alle wetenschappers, artsen, deskundigen en geneeskundigen van over de gehele wereld belachelijk gemaakt worden of uit hun functie als arts gezet worden als ze negatief zijn over vaccinaties. En er zijn meer dan genoeg overtuigende documenten die wel degelijk een link met autisme aantonen. Het is vreemd om op te merken dat er nergens een journalist deze informatie kan opsporen, het is relatief eenvoudig te vinden, zelfs voor een kind. Het staat nu ook gewoon, op mijn site inclusief linkjes naar officiële documenten, en ik stuur regelmatig documenten naar de pers en de RIVM, dus die zijn wel degelijk op de hoogte.

Diepgravend onderzoek toont jaren corruptie aan als het gaat om vaccinaties

Het is goed te beseffen dat alle producenten van vaccinaties (GSK, Merck, Sanofi Pasteur, Pfizer, Lely) rechtszaken voeren en verliezen omdat zij informatie vervalsen, informatie achterhouden of vernietigen, mensen ernstige schade toebrengen of zelfs doden.

In plaats van dat het RIVM een open gesprek en degelijk onderzoek gaat uitvoeren worden vaccinaties zonder onderbouwing en feiten afgedaan als werkzaam en veilig en is er een stevige lobby om de gifspuitjes via malafide wetgeving door de arm te duwen. Sterker nog, er is een hele club voor in het leven geroepen, van ons belastinggeld, niet democratisch, maar ach wat maakt het uit.

Met de informatie die ik in de afgelopen jaren heb verzameld is erg duidelijk aan te tonen dat werkzaamheid en veiligheid van vaccinaties, zoals wordt beweerd door het RIVM niet klopt. Ik bereid mij daarom alvast voor op rechtszaken tegen het RIVM en de overheid. Ik eis een schadevergoeding voor de giftige vaccinaties die bij mij ingespoten zijn doordat mijn ouders zijn voorgelogen terwijl bekend was dat vaccinaties 1) onveilig waren 2) niet werken en 3) het verhaal van vaccinatiegraad een leugen is.

Als u het mij vraagt is een spuit in uw kind zetten waarvan u nu inmiddels weet dat het zeer giftige stoffen bevat die de hersenen kunnen beschadigen een serieus risico op ernstig blijvend letsel of zelfs de dood. U speelt in feite Russische roulette met uw kind. Iedere volgende vaccinatie is de kans op schadelijke gevolgen net iets groter. De interacties en het gehele vaccinatieprogramma is nog nooit onderzocht op veiligheid en werking, aldus de World Health Organization op de ‘Vaccine Safety Summit december 2019’.

Maar geloof niets van wat ik schrijf. Volg uw hart.

Ik merk dat mijn website door Google lager in de zoekresultaten komt. Censuur van Google en Facebook is inmiddels algemeen bekend. Ban Google en Facebook. Stap over op Duckduckgo of gibiru als u ongecensureerd wilt zoeken op internet.

Kruidengeneeskundig Advies Friesland.
Wat is groepsimmuniteit? Dr. Andrew Wakefield Bewijs veiligheid Bewijs werkzaamheid Vaccinatie / geen vaccinatie Vaccinatieschade bmr Vaccinatieschade hpv Vaccinatieschade dktp Rechtszaken

Nederland heeft nog nooit de vaccinatiegraad gehaald.

Door donaties kan ik
onafhankelijk onderzoek
en het publiceren van informatie
op deze website voortzetten.
Alvast bedankt, Lars.

CAT collectief Alternatieve Therapeuten | Herborist Lars van Hemmen Sneek Friesland

De CDC in Amerika is niet onafhanklijk

Members of the CDC’s Vaccine Advisory Committee get money from vaccine manufacturers. Relationships have included: sharing a vaccine patent; owning stock in a vaccine company; payments for research; getting money to monitor manufacturer vaccine tests; and funding academic departments.
The CDC is in the vaccine business. Under a 1980 law, the CDC currently has 28 licensing agreements with companies and one university for vaccines or vaccine‐related products. It has eight ongoing projects to collaborate on new vaccines.

CDC rol vaccinaties in Amerika een gedegen onderzoek