Home Kruiden Voedingsadvies Kanker Vaccinatie Consult
Flowers

Januari 2020, een nieuwe bom
in de wereld die vaccinatie veiligheid heet:

HPV vaccin zorgt mogelijk voor
54% stijging van baarmoederhalskanker (25 januari 2020)

Alle onderzoeken naar HPV vaccinaties Cervarix en Gardasil blijken slecht van opzet.

HPV vaccinatie: alle onderzoeken (trials)
vallen door de mand (25 januari 2020)

Soms denk je: ‘kan het nog erger?’ En als het antwoord dan is dat dat inderdaad kan, dan is dat wel even slikken. Zo ook het geval van de HPV vaccinatie. Een regelrechte ramp, aangevoerd door op geld beluste CEO’s van de firma’s Merck en GSK. Er lopen daar vreselijk zieke mensen rond. Wellicht kunnen ze een vaccin ontwikkelen tegen zichzelf.

Alle Fase II en Fase III studies die uitgevoerd zijn naar HPV vaccinaties van Cervarix (GSK) en Gardasil (Merck) worden door deze wetenschappers gefileerd. Met de grond gelijk gemaakt. Ik zoek naar woorden maar kom er niet meer uit. Ik laat het maar even zo.

Wel sta ik heel even stil bij al die voorgelogen, onwetende ouders die hun dochters van een jaar of twaalf, dertien dit dodelijke gif hebben laten inspuiten en daardoor onderdeel zijn geworden van de 54% stijging van het aantal baarmoederhalskanker gevallen, dat nu onherroepelijk op ons af komt in de komende jaren.
Staat u daar ook even bij stil meneer Hans van Vliet? Rijksvaccinatieprogramma‐manager, zoekt u alstublieft alvast een andere baan. En als u, meneer van Vliet, samen met de minister van Volksgezondheid en de rest van uw team, iets van fatsoen heeft, betaalt u uw salaris terug aan de Nederlandse belasting betalende bevolking, voor uw falen en de leugens en bedrog die u vanuit het RIVM de afgelopen jaren heeft verspreid. Een publiek excuus in landelijke media is op zijn plaats. Ook om alle toekomstige ellende en medische kosten te kunnen dragen. Waarvan akte.

Ik verwijs u inhoudelijk naar deze publicatie:
‘JANUARY 23, 2020
Bombshell Study Questioning HPV Vaccine Efficacy Appears as the UK’s Cervical Cancer Rates Rise in Young

En dit zeer nauwkeurig uitgevoerd onderzoek:
Will HPV vaccination prevent cervical cancer?
Claire P Rees1, Petra Brhlikova2 and Allyson M Pollock2

 1. Centre for Global Public Health, Institute of Population Health Sciences, Barts and The London School of Medicine and Dentist Queen Mary University, London E1 2AB, UK
 2. Institute of Health and Society, Newcastle University, Newcastle NE2 4AX, UK
  Corresponding author: Allyson M Pollock. Email: allyson.pollock@ncl.ac.uk

Uit de samenvatting van het onderzoek:

/Vaccinatie.is still uncertain whether human papillomavirus (HPV) vaccination prevents cervical cancer as trials were not designed to detect this outcome, which takes decades to develop.

Mocht u als lezer graag in de HPV vaccinatie willen blijven geloven dan raad ik u aan niet verder te lezen. Stop hier. Klik weg en blijf onwetend.

Lees eerst deze volledig uit de duim gezogen tekst van de RIVM website, geraadpleegd op 25 januari 2020, nog eens goed:

03-12-2019 16:53
HPV is de afkorting van humaan papillomavirus. Er zijn veel verschillende HPV‐virussen, maar de typen 16 en 18 zijn de meest voorkomende gevaarlijke virussen. Van deze virussen kunnen op termijn vrouwen baarmoederhalskanker krijgen. De HPV‐vaccinatie beschermt meisjes tegen deze 2 gevaarlijke typen virussen. Met de vaccinatie heb je geen garantie dat je nooit baarmoederhalskanker zult krijgen, maar je bent wel veel beter beschermd. De HPV‐typen 16 en 18 veroorzaken 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker.

Om u echt goed te laten doordringen van de intimiderende verzinsels van het RIVM nog een aantal quotes van de website. Leugen op leugen op leugen. Om ziek van te worden:

 • Na vaccinatie is de kans op baarmoederhalskanker door HPV met 70‐80% afgenomen.
 • Het moet dan wel gegeven worden voordat je het virus via seks krijgt.
 • Inmiddels weten we dat de HPV‐vaccinatie ook werkt tegen andere vormen van kanker, zoals kanker in de vagina, schaamlippen, anus, penis, mondholte, keel en slokdarm.
 • Ook jongens hebben dus voordeel bij het HPV‐vaccin.
 • Uit onderzoek is gebleken dat voor meiden tot 15 jaar oud, twee vaccinaties al voldoende zijn voor de opbouw van goede langdurige bescherming.
 • Voor meiden vanaf 15 jaar oud kan een goede bescherming nog niet gegarandeerd worden na twee prikken. Voor hen wordt drie prikken geadviseerd.
 • Sommige meisjes zijn bang dat de vaccinaties bijwerkingen veroorzaken. Hierover zijn veel verhalen te vinden op het internet. Daarom halen sommige meisjes de vaccinaties niet. Dat is jammer, want baarmoederhalskanker is de enige kankersoort waartegen je met een vaccinatie in belangrijke mate kan beschermen.
 • Zo werd beweerd dat het vaccin tot chronische vermoeidheidsklachten leidde en dat je er zelfs onvruchtbaar(1) van zou kunnen worden.
 • Dat de HPV‐vaccinatie zou kunnen leiden tot onvruchtbaarheid is een onzinverhaal. De vaccinatie werkt op het afweersysteem en niet op de voortplantingsorganen.(1)

Leg bovenstaande tekst naast het onderzoek. Onderzoek dat uitgevoerd had moeten worden door onze overheid, het RIVM en het CBG. Maar die geven niet thuis en blijven zich continu verschuilen achter het WHO, de EMA, het Lareb en andere instituten en organisaties, men verwijst naar elkaar en niemand neemt verantwoordelijkheid.

De eindconclusie uit de studie naar alle HPV vaccinatie studies, fase II en fase III trials:

/Vaccinatie.We also call for more research on HPV to be free from industry funding.
Conclusion
This review has revealed many methodological problems with the Phase 2 and 3 efficacy trials of HPV vaccination leading to uncertainty regarding understanding its efficacy.

Aan wie nu verder leest geef ik het advies voorbereid te zijn op een van de allergrootste vaccinatieschandalen ooit. En dat kort nadat de World Health Organization zelf in december 2019 op de ‘Vaccine Safety Summit’ al heeft toegegeven dat vaccinaties nooit zijn onderzocht op veiligheid, niets bekend is van kruisreacties tussen adjuvanten en antigenen, ze feitelijk niets weten van adjuvanten, enzovoort.

Deze hpv studie die alle onderzoeken vergelijkt is er vrij duidelijk over. Een aantal conclusies (voorlopig in het engels, ongewijzigd overgenomen uit de studie):

 • Efficacy in girls aged 9‐13 years has been estimated using immunobridging trials (where immune response levels are measured) rather than using clinical outcomes.
 • The youngest trial participants were aged 15 years and trials did not restrict recruitment to girls before sexual debut. Therefore, previous exposure to HPV is likely for some girls. Per‐protocol subgroups with much fewer participants were used to analyse those with no evidence of previous HPV exposure but as shown earlier, most trials did not present data for CIN3+ outcomes in these subgroups.
 • Not all trials analysed HPV types 16 and 18 separately. The incidence of HPV infection varies by HPV type.30 HPV 18 was much less common than HPV 16. Combining their results makes the efficacy against HPV 18 appear more solid. In some trials the results for HPV 18 on its own were not statistically significant and were only significant when combined with results for HPV 16.
 • These restrictions may make the vaccine appear more efficacious in the intention‐to‐treat (ITT) population than in the general population of women of the same age.
 • None of the trials gave numbers needed to vaccinate.
 • The absolute risk reduction for the PATRICIA trial for CIN3+ due to any oncogenic HPV type (see Supplement 4) (our calculation) is 0.75%, giving a number needed to vaccinate of 133.
 • Increased frequency of screening can lead to over‐diagnosis and overtreatment of cytological abnormalities that would normally resolve and not be detected.66 Increasing the frequency of testing suits early trial completion but may overestimate vaccine efficacy.
 • All trials undertook multiple subgroup analyses, which increase the likelihood of positive statistical findings in the absence of true effect.
 • Given that Merck and GSK were involved in all the trials it is unclear why there was no consistency in methods and tests across trials.

In de studie vragen de onderzoekers aan beleidsmakers:

 1. Establish national baseline epidemiological data on cancer incidence, mortality and HPV subtype prevalence to support evidence based decisions about whether the currently available vaccines are likely to be cost‐effective and should be a priority.
 2. Ensure that cancer surveillance and registries are in place before any vaccination programme is implemented so that changes in incidence of cervical cancer and its precursors can be studied.
 3. Initiate national long‐term efficacy and effectiveness studies that are free of industry funding, focus on clinically meaningful outcomes, and enrol and analyse the vaccine target populations.

HPV vaccinatie: wat nu?

Als u uw kind gevaccineerd heeft met HPV vaccinaties, bundel uw krachten en klaag de verantwoordelijke personen aan. Uw kind loopt een vergroot risico op baarmoederhalskanker de komende jaren.

Publieke oproep:

samenwerking gezocht om aangifte te doen tegen de verantwoordelijke personen. Ik zoek slachtoffers, advocaten en juristen om ons bij te staan. Stap 1: stuur onderstaande of vergelijkbare brief naar het RIVM en het ministerie van volksgezondheid, CBG en alle andere betrokken partijen die u kunt bedenken en stuur een (pdf) kopie:
verandering@protonmail punt com.

‐Start voorbeeld brief‐
RIVM

Postbus 1
3720 BA Bilthoven
T.a.v. De heer van Vliet (RIVM), de verantwoordelijke minister vws en verantwoordelijke personen binnen het ministerie vws, de gehele Tweede kamer, CBG, Lareb
Kenmerk: HPV‐ramp, baarmoederhalskanker door HPV vaccinatie
Betreft: baarmoederhalskanker door HPV vaccinatie, verzoek staking vaccinaties, ontslag en overweging aangifte

plaats, datum
Geachte [naam],


Hierbij informeer ik u over de situatie aangaande het meest recente onderzoek naar de HPV vaccinaties. Uit deze studie blijkt dat de eerste groep gevaccineerde vrouwen in de UK met het HPV vaccin, een toename van maar liefst 54% baarmoederhalskanker gevallen laat zien. Vanwege dit zeer zorgelijke feit en op dit moment nog onduidelijke situatie daarom dit verzoek:
1) Verzoek tot onmiddelijke staking van het gehele rijksvaccinatieprogramma;
2) Per directe stopzetting van de HPV vaccinatie, tot nader onderzoek door een onafhankelijk orgaan;
3) ondergetekende zal in overweging nemen een aangifte van bedrog, verzuim, taakverwaarlozing, verzaken van de ambtsplicht, onbehoorlijk handelen overheid, door H. van Vliet, verantwoordelijke personen binnen het RIVM en verantwoordelijk voor de uitrol van de HPV vaccinatie in Nederland samen met het gehele verantwoordelijke team, alsmede het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de minister van volksgezondheid welzijn en sport (VWS), de minister president en alle betrokkenen die geweten hebben, of hadden moeten weten(!) dat a) vaccinaties onveilig zijn en b) op de hoogte waren (2007 dossier HPV) of hadden moeten zijn van de falende studies naar HPV vaccinaties. Er zijn vele, nog nader te specificeren wetten overtreden, enkele daarvan zijn mogelijk:

Art. 9:1 Awb bepaalt dat een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan.

Art 125ter Ambtenarenwet: Het bevoegd gezag en de ambtenaar zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed ambtenaar te gedragen.

Het verbod op vooringenomenheid (2:4 Awb)

Ik [naam] ben bekend met de enorme ramp die voortvloeit uit het feit dat door uw nalatigheid, in Nederland, het aantal door HPV gevaccineerde meisjes en vrouwen dat de komende jaren baarmoederhalskanker ontwikkelt, door het HPV vaccin, ongekende proporties aanneemt. Uit onderzoek blijkt nu dat in de komende jaren het aantal vrouwen met baarmoederhalskanker door de HPV vaccinatie hoogstwaarschijnlijk zal stijgen met circa 54%, dit onderzoek is gedaan in de UK, naar de groep gevaccineerde meisjes die als eerste deze HPV vaccinaties hebben ontvangen.

Ik verwijs u naar het onderzoek:
Will HPV vaccination prevent cervical cancer?
Claire P Rees1, Petra Brhlikova2 and Allyson M Pollock2

 1. Centre for Global Public Health, Institute of Population Health Sciences, Barts and The London School of Medicine and Dentist Queen Mary University, London E1 2AB, UK
 2. Institute of Health and Society, Newcastle University, Newcastle NE2 4AX, UK
  Corresponding author: Allyson M Pollock. Email: allyson.pollock@ncl.ac.uk

Tevens verwijs ik u naar dit dossier, waaruit blijkt dat de mankementen van de HPV vaccinatie in 2007 reeds bekend zijn.
Dossier HVP 2007, Instituut Reinier de Graaf1

en het volledig wetenschappelijk onderbouwde artikel van Robert Kennedy jr.
dit ingetrokken artikel (zonder goede motivatie)2 en voorafgaand HPV vaccinatie artikel3 van Robert Kennedy jr.:
Uit sit artikel en onderzoek blijkt dat maar liefst 35% van de vrouwen in de leeftijd tussen 25‐29 met HPV vaccinatie nooit zwanger te worden.

1: https://docplayer.nl/14523507-Dossier-hpv-vaccinatie.html
2: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15287394.2019.1669991
3: https://childrenshealthdefense.org/news/hpv-article-withdrawn-without-detailed-explanation-by-journal-of-toxicology-and-environmental-health/


Ook verwijs ik u naar o.a. deze rechtszaak uit 2014, waaruit blijkt dat u op de hoogte had kunnen/moeten zijn van fraude en andere (gevaarlijke) ontwikkelingen aangaande hpv vaccinaties.


Doden door HPV vaccinatie fraude van Merck (2014)
Supreme Court in India to rule on Merck fraud regarding hpv vaccine deaths1 1: https://healthimpactnews.com/2014/supreme-court-in-india-to-rule-on-merck-fraud-regarding-hpv-vaccine-deaths/

Ten slotte verwijs ik u nogmaals naar de ‘Vaccine Safety Summit’ december 2019 van de World Health Organization waar schokkende uitspraken zijn gedaan over de veiligheid van vaccinaties. U bent hiervan reeds eerder op de hoogte gesteld.

Als Nederlands staatsburger neem ik mijn verantwoordelijkheid door u hierop aan te spreken en verzoek u per direct uw functie neer te leggen en uw ontslag aan te bieden. Daarnaast eis ik ook dat u uw salaris van de afgelopen jaren terugbetaalt aan de Staat der Nederlanden en de belasting betalende burgers die de komende jaren zullen opdraaien voor de enorme financiële en emotionele schadepost die deze ongekende HPV ramp veroorzaakt. Tevens zal worden uitgezocht of tegen verantwoordelijke personen een gerechtelijke procedure gestart kan worden voor o.a. leugens, verzuim, taakverwaarlozing en/of moord van vele onschuldige kinderen met of zonder voorbedachte rade. Er zullen immers door uw nalatigheid (volgens dit onderzoek) meer dan 54% stijging van baarmoederhalskanker gevallen komen doordat u mogelijk uw taak niet zorgvuldig heeft uitgevoerd en vooringenomen gehandeld heeft, ondanks de vele signalen aangaande de gevaren van de HPV vaccinatie.

Doel van deze actie en brief is een onafhankelijk gerechtelijk onderzoek naar deze falende praktijk van onze ministers, de kamerleden, het RIVM en alle betrokken partijen en verantwoordelijke personen te starten. Het onderzoek dient tevens de belangenverstrengelingen, de vaccinatie veiligheid en het gehele rijksvaccinatieprogramma in het vizier te nemen.Hoogachtend
Nederlands staatsburger,


Plaats
Datum
Handtekening

‐Einde brief‐

Bron artikel: Robert Kennedy jr., Children’s Health Defense: Bombshell study HPV
JANUARY 23, 2020
Bombshell Study Questioning HPV Vaccine Efficacy Appears as the UK’s Cervical Cancer Rates Rise in Young

Censuur van de natuurgeneeskunde en kritiek op vaccins

Accepteer geen censuur. Ook ik heb gemerkt dat mijn website door Google lager in de zoekresultaten komt. Censuur van Google en Facebook is inmiddels algemeen bekend. Ban Google en Facebook. Stap over op Duckduckgo of gibiru als u ongecensureerd wilt zoeken op internet.

Kruidengeneeskundig Advies Friesland.
Autisme door vaccinatie Wat is groepsimmuniteit? Dr. Andrew Wakefield Bewijs veiligheid Bewijs werkzaamheid Vaccinatie / geen vaccinatie Vaccinatieschade bmr Vaccinatieschade hpv Vaccinatieschade dktp Rechtszaken

Nederland heeft nog nooit de vaccinatiegraad gehaald.

Donatie aan Herborist Lars van Hemmen

Door donaties kan ik
onafhankelijk onderzoek
en het publiceren van informatie
op deze website voortzetten.
Alvast bedankt, Lars.

CAT collectief Alternatieve Therapeuten | Herborist Lars van Hemmen Sneek Friesland

Diverse bronnen naar achtergrond informatie. Wat artsen en wetenschappers zeggen:

September 13, 2018
The Changing Times, independent Journalism that digs deep.

This article has been updated to include news of the expulsion of Peter Gøtzsche from the Cochrane Collaboration, new information about the flawed HPV vaccination trials, and cervical cancer statistics from the Netherlands.
As Merck’s latest human papillomavirus (HPV) vaccine, Gardasil 9, continues to be fast tracked around the world, the incidence of invasive cervical cancer is increasing in many of the countries in which HPV vaccination is being carried out.

Gérard Delépine is calling for HPV vaccination recommendations to be halted while the increase in cancer incidence is investigated, and he is campaigning against a proposal to make HPV vaccination mandatory in France.

Gérard Delépine hypothesises that HPV vaccines may be acting as a kind of ‘booster’that is speeding up the development of cervical cancer in some women. ‘It is the only logical conclusion. The increase in the rates of invasive cervical cancer in young women is being observed just five years after vaccination whereas it usually takes ten to twenty years for cervical cancer to become invasive after HPV infection occurs,’ he said.

‘The truth is that there is no proof that HPV vaccination
has prevented a single case of cervical cancer
in any countries.’

Sin Hang Lee, director of Milford Molecular Diagnostics in Connecticut in the United States.