Home Kruiden Voedingsadvies Kanker Vaccinatie Consult
Vaccinaties Groepsimmuniteit (Herd immunity) bestaat niet, in Nederland is de Vaccinatiegraad nooit gehaald (RIVM RVP)

Vaccinatiegraad wat is dat?
Een sprookje van de farmaceutische industrie

Groepsimmuniteit in Nederland is nog nooit gehaald, het is een sprookje.

Vaccinatiegraad bestaat niet, het marketing sprookje om vaccinaties te verkopen.

Maak een afspraak

Groepsimmuniteit door vaccinaties?

Groepsimmuniteit is niet wat u denkt wat het is. De vraag die ik u stel is wat is groepsimmuniteit, wat denkt u dat het is en waarom denkt u dat? Hoe wordt immuniteit eigenlijk gemeten? Alle informatie die ik hieronder geef is zelf te lezen en te onderzoeken. Neem niets aan van wat ik schrijf, doe uw eigen onderzoek. Dit is mijn conclusie, mijn oordeel, na vijftien jaren rapporten en data te bestuderen achter het verhaal dat overheden en producenten ons geven. Ik verwijs zoveel mogelijk naar de officiële rapporten en studies die, als u erg goed zoekt, gewoon te vinden zijn. Waarom we hier niet over mogen schrijven en spreken lijkt maar één plausibele reden te hebben.

Groepsimmuniteit of groepsbescherming / vaccinatiegraad door hoge aantallen vaccinaties bestaat niet als we de rapportages en cijfers bestuderen. De Vaccinatiegraad komt niet eens in de buurt van de theoretische aannames maar lijken eerder een marketing verhaal om vooral vaccinaties vanuit angst te stimuleren. Of om mensen juridisch te verplichten of door een sociale druk op te leggen om mee te moeten werken aan groepsimmuniteit, ‘ je doet het voor de ander’. Op deze pagina leg ik uit hoe dit precies zit, zodat iedereen het ook begrijpen kan en zelf een oordeel mag vormen. Want vaccinaties blijken zelfs vernietigend voor de groepsimmuniteit (ook wel kudde-immuniteit en in het Engels herd immunity).

Groepsimmuniteit blijkt een theorie te zijn en is zelfs wereldwijd door virologen al vele malen stevig onderuit gehaald door vele onderzoeken en praktijkvoorbeelden. Bijvoorbeeld omdat dieren niet meegerekend worden (bij zoönosen) of omdat volwassenen de vaccinatie niet meer krijgen. Of zoals u bij Vaxelis en Cervarix de garantie tot aan de voordeur krijgt als het om de duur van de werkzaamheid gaat (Bron: EU), bij Vaxelis is dit niet onderzocht, bij de HPV vaccinatie Cervarix is dit niet onderzocht (bron: WHO). In Nederland worden bepaalde groepen mensen niet in de berekeningen meegenomen, grensbewoners, eilandbewoners (daar is een lage vaccinatiegraad) en allochtonen.

Het CDC in Amerika stelt verder dat vaccinaties werkzaam zijn bij slechts 85 - 95% van alle gevaccineerde kinderen. Het gemiddelde aantal niet gevaccineerde kinderen is maar 1.8% van de bevolkingsgroep. Maar volgens de media en instanties als het RIVM zou deze kleine groep ongevaccineerde kinderen juist de reden zijn voor alle uitbraken onder gevaccineerde kinderen. Dit is dus helemaal niet mogelijk. Het aantal gevaccineerde kinderen die geen werking ondervinden van de vaccinaties is vijf keer hoger dan de totale groep ongevaccineerde kinderen. Laat dat even goed op u inwerken. Het aantal kinderen waarbij een sythetisch vaccin geen enkele werking heeft ligt vijf maal hoger dan de groep ongevaccineerde kinderen.

(Bron: Attorney and Counselor at Law,March 27, 2015)

Vaccins vernietigen immuniteit

Maar er is nog iets veel ergers aan de hand. Bekijk deze uitleg over de echte impact van vaccineren op de groepsimmuniteit:

Andrew Wakefield: Groepsimmuniteit verdwijnt juist door vaccinaties

Groepsimmuniteit bestaat niet

Op deze pagina staat duidelijke uitleg over groepsimmuniteit. U zult dan lezen dat groepsimmuniteit iets is waar men graag in wil geloven maar dat het eveneens iets is wat uit de duim gezogen is en niet bestaat. Zeer goede marketing om vaccinaties te verkopen.

Een klein citaat van de website childrenshealthdefense (Robert F. Kennedy jr.):

The school‐specific vaccination rate argument is really absurd

I live in Oregon. Like many states, our state publishes vaccination rates by school. If your child attends a school with “low” vaccination rates, the message is that it’s a time bomb waiting to explode! But, wait a minute.

What’s the vaccination rates of the teachers in that school? No one knows. What’s the vaccination rate of the administrators? No one knows. What’s the vaccination rate of the parent volunteers, the janitors, the delivery people, and the parents who walk inside the school every day to pick up their children? That’s right: no one knows. And yet, we’re encouraged by the media to panic.

 

Vrij vertaald in het Nederlands:

Het argument voor de school-specifieke vaccinatiegraad is echt absurd

Ik woon in Oregon. Net als veel staten, publiceert onze staat de vaccinatiegraad per school. Het bericht is dat als uw kind naar een school gaat met een lage vaccinatiegraad het een tikkende tijdbom is die wacht op een explosie. Maar wacht even.

Wat is de vaccinatiegraad van de leraren in die scholen? Niemand die het antwoord heeft. Wat is de vaccinatiegraad van de adminstartieafdeling? Niemand die het weet. Wat is de vaccinatiegraad van de vrijwillige ouders, de concierges, de post‐ en pakketbezorgers, klusjesmensen, en ouders die in en uit de scholol lopen om hun kinderen te brengen en te halen? Er is wederom niemand die het weet. Maar toch worden we bang gemaakt door de media berichtgeving als het gaat om de vaccinatiegraad.

Ook het uitgebreide onderzoek van Judy Wilyman wordt vaak als slecht onderzoek afgedaan door mensen die vooral voor vaccinatie zijn. Ik prik er inmiddels wel doorheen en oordeel liever zelf door het eerst maar gewoon eens te lezen. Het zit vrij helder en logisch in elkaar en haar argumentatie komt bij mij zeer degelijk over.

Het valt mij op dat de meeste deskundigen die kritische informatie over vaccinaties schrijven beschuldigd worden van slecht onderzoek, uit de media worden geweerd, gecensureerd of zelfs van Facebook en Twitter verwijderd worden. Dit druist natuurlijk in tegen onze grondwet en het is ook niet gewenst. Ik denk dat iedere ouder de veiligheid van vaccinaties voorop wil zetten. Welke ouder wil zelfs maar een klein risico lopen dat zijn of haar kind kan overlijden* direct na een vaccinatie?

* Een voorbeeld: Uitgelekt rapport van GSK met 36 doden na vaccinatie met Infanrix Hexa

Hieronder een klein citaat uit de 380 pagina’s analyse van Judy Wilyman: A critical analysis of the Australian government’s rationale for its vaccination policy.

‘The claim that a vaccine can prevent the transmission of pathogens between individuals and create herd immunity only applies to pathogens that do not have a non‐human reservoir, such as dogs or other animals, and where there is only one strain of the pathogen in circulation (Basch 1994 p15). Herd immunity will not be created for a pathogen where many strains of a pathogen exist in the environment, where the life‐cycle includes other animals or where spores of an agent are common in the soil (tetanus).’

Het gehele document van Judy Wilyman staat hier als pdf: A critical analysis of the Australian government’s rationale for its vaccination policy, Judy Wilyman, University of Wollongong. Hoofdstuk 4.7 Herd immunity, pagina 103 en verder, of lees het helemaal eens.

Groepsbescherming door vaccinatie

Groepsbescherming, ook wel kudde immuniteit, is inmiddels door vele studies en wetenschappers weerlegd. Het is dus zeer twijfelachtig of groepsimmuniteit wel werkelijk bestaat. Terwijl het mantra van het vaccinatieprogramma ‐Groepsimmuniteit‐ als een ‘geloof’ over ons heen stort laat de wetenschap heel iets anders zien, de belangrijkste vaccinatiegraad mankementen op een rij:

1) de meeste ziekten waren reeds verdwenen door hygiëne voordat de vaccinaties geintroduceerd werden, de vaccinatiegraad heeft hier geen invloed op gehad;

2) gevaccineerde personen zijn dikwijls de oorzaak van een uitbraak van een infectieziekte als mazelen, kinkhoest of hpv, de vaccinatiegraad zegt niets over verspreiding van ziekten en bescherming tegen ziekten;

3) er zijn grote groepen niet gevaccineerde mensen, die niet worden meegerekend als het gaat om groepsimmuniteit, de cijfers zijn onvolledig en veelal veel te hoog ingeschat;

4) dieren die sommige infectieziekten ook kunnen verspreiden naar mensen (zoönosen als griep (influenza), mazelen en hepatitis) worden niet meegerekend;

5) niet alle varianten van een infectieziekte worden ingespoten bij vaccinaties, de vaccinatiegraad zegt hier niets over;

6) er is veel onduidelijkheid over de duur van de bescherming die sommige vaccinaties zouden geven, in sommige kinderen bieden ze zelfs helemaal geen bescherming, dit wordt dan wel meegnomen in de vaccinatiegraad, bij een aantal vaccinaties is geen onderzoek gedaan naar de duur van de bescherming van het vaccin.

7) kinderen die niet geregistreerd staan in de basisadministratie worden niet meegerekend in de cijfers, denk aan vluchtelingen.*

8) van kinderen in de grensstreek wordt aangenomen dat zij vaccinaties in Duitsland halen, de aanname is dat de werkelijke vaccinatiegraad in bijvoorbeeld Vaals, Kerkrade en Simpelveld hoger is dan de cijfers laten zien.*

9) in registraties van voor 2004 zit een vertraging van ongeveer twee jaar. Deze cijfers zijn dus niet representatief voor de werkelijke situatie.*

10) besmetting via andere wegen bijvoorbeeld luiers van babies, of afval worden niet in de vaccinatiegraad opgenomen

* Bron RIVM: Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2009

Emerging Human Infectious Diseases: Anthroponoses, Zoonoses, and Sapronoses

Hepatitis E as a Zoonosis.

 

Hepatitis B virus lineages in mammalian hosts: Potential for bidirectional cross-species transmission

 

Vaccinatiegraad in Nederland niet gehaald

Maak u dus geen zorgen. Zolang de vaccinaties ingespoten worden is de vaccinatiegraad veelal niet gehaald. De gehele vaccinatiegraad berust op aannames. Vooral als we allerlei vervelende feiten van de vaccinatiegraad aanhalen, zoals de werkzaamheid en duur van de bescherming van de vaccinatie, of het feit dat sommige kinderen helemaal geen becherming opbouwen door een vaccinatie. Het RIVM geeft dus zeer onnauwkeurige aanames weer als het de cijfers publiceert over vaccinatiegraad. Blijf vooral kalm. Al die jaren zijn er geen ernstige ziekten uitgebroken en dit komt dus niet door de vaccinaties want de theoretische vaccinatiegraad is in Nederland nooit gehaald. Het is dus ook onzin om te beweren dat de vaccinatiegraad terugloopt en uw kinderen daardoor een extra risico lopen. Het is dus te gek voor woorden, om op basis van deze simpele feiten verplicht vaccineren met talloze gezondheidsrisico’s door ieders arm te duwen door middel van illegale, corrupte aanpassingen van wetgeving dat dwars tegen de grondwet in gaat, zonder ook maar iets van degelijk onderzoek en harde feiten in plaats van aannames te overhandigen.

Vaccinaties zijn vaak de oorzaak van een uitbraak

Daarnaast zijn uitbraken die we dikwijls in de media paginagroot zien opduiken bij nader onderzoek veelal afkomstig van de vaccinaties zelf. Men kan de stam van de ziekte direct terugherleiden naar de vaccinaties en niet naar de wilde variant.

Wat is dan het voordeel van vaccineren?

Dat is een goede vraag: wat is het voordeel van vaccineren? Het levert in ieder geval stevige beursnoteringen op, flinke winsten voor de producenten, veel meer (chronisch) zieke mensen dus meer verkoop van medicijnen, meer gebruik van artsen, ziekenhuizen en medici. Daarnaast is het goed voor de werkgelegenheid en voor de omzet van de oliemaatschapijen die de chemische grondstoffen leveren door raffinage. Het is met oog op de overbevolking wellicht een prettige bijkomstigheid dat de kindersterfte door vaccinaties toeneemt. Misschien moeten we vanwege al deze zeer belangrijke redenen onze mond houden en stilzwijgend het risico lopen dat kinderen dood kunnen neervallen, autisme, astma of spraakproblemen ontwikkelen of andere ernstige en minder ernstige aandoeningen. Volgend jaar zullen deze bedrijven wederom meer winst moeten maken, meer vaccinaties moeten produceren en meer medicijnen gaan verkopen omdat zij vastgeketend zitten aan het model van de groei‐economie. In Amerika staan vandaag de dag meer dan 270 vaccinaties op de lijst om goedgekeurd te worden. Dan zit u bijna dagelijks met een gezond spuitje in uw arm.

Mazelen vaccinatie, een voorbeeld

Uit onderzoek blijkt dat het mazelen vaccin (BMR), juist mazelen veroorzaakt. Deze data is nooit gepubliceerd, maar het is er wel. Het bewust achterhouden van deze informatie heeft grote gevolgen voor de schadelijke effecten van de gezondheid van onze kinderen. Als een kind dus een bmr ‘prikje’ gehad heeft is het een wandelende gevaar dat de mazelen kan verspreiden(!). Kinderen zouden om die reden na hun vaccinatie een aantal weken in quarantaine moeten en een verbod moeten krijgen om naar school te gaan.

Aanklacht tegen de staat

Oproep: Ik zoek een of meerdere advocaten en ouders en vrijwilligers om op vrijwillige basis de Staat der Nederlanden en het RIVM aan te klagen wegens:

1) het vervalsen en achterhouden van informatie en feiten met betrekking tot vaccinaties;

2) het feit dat iedereen gevaccineerd is op basis van valse voorwendselen en daardoor grote schade ondervindt in zijn of haar gezondheid;

3) het misbruiken van de machtspositie en het misbruiken van belastinggeld voor valse campagnes;

4) het persoonlijk aansprakelijk stellen van beslissingen genomen door medewerkers en politici;

5) het grootschalig en doelbewust censureren van informatie

De eis: rectificatie van alle infromatie en leugens gepubliceerd in de landelijke media, afschaffing van het Rijksvaccinatieprogramma en een schadevergoeding voor de opgelopen gezondheidsschade. Tevens alle verantwoordelijken persoonlijk aansprakelijk stellen.

Voelt iemand zich geroepen, Wie durft het aan?

Kruidengeneeskundig Herborist in Friesland (Sneek), Lars van Hemmen
Autisme door vaccinatie Dr. Andrew Wakefield Bewijs veiligheid Bewijs werkzaamheid Vaccinatie / geen vaccinatie Vaccinatieschade bmr Vaccinatieschade hpv Vaccinatieschade dktp

Nederland heeft nog nooit de vaccinatiegraad gehaald.

Donatie aan Herborist Lars van Hemmen

Door donaties kan ik
onafhankelijk onderzoek
en het publiceren van informatie
op deze website voortzetten.
Alvast bedankt, Lars.

Alle door de farmaceutische industrie gefinancierde onderzoeken laten een positief resultaat zien over vaccinaties. Alle door andere (zelfstandig) gefinancierde studies laten bewijs zien dat vaccinaties zeer schadelijk zijn en autisme, sudden death en vele andere aandoeningen veroorzaken/Vaccinatie/

Groepsimmuniteit bestaat helemaal niet.