Home Kruiden Voedingsadvies Kanker Vaccinatie Consult
Vaccinatie RIVM (Vaccinatieschema): Weerstand kun je niet inspuiten, Herborist Lars van Hemmen Friesland

Natuurlijke weerstand kan niet worden bereikt
of worden ingespoten door toxinen die vaccinatie heten.

Vaccinaties, gevaren voor kind, baby en volwassenen

Vaccinaties zijn niet veilig en werken niet.

Maak een afspraak

Vaccinaties: gevaren en nadelen, is er een oplossing?

Update februari 2022: inmiddels ben ik ervan overtuigd dat de gehele vaccinatie industrie op instorten staat. Eerder al bleken de vaccinaties uit ieder schema nooit degelijk onderzocht te zijn op veiligheid en werking en nu blijkt dat de Covid‐19 vaccinaties zeer gevaarlijk blijken en inmiddels het hele natuurlijke immuunsysteem lijken te vernietigen zodat men uiteindelijk zieker en zieker wordt. Op deze pagina zet ik uiteen hoe dat zit. Wie iets ziet wat niet klopt mag een bericht sturen, met daarin graag beschreven wat exact niet klopt en waaruit dat blijkt met bewijsmateriaal.

Vaccinaties zijn niet goed onderzocht op veiligheid en werking, volgens de World Health Organization (WHO). Dat kwam in januari 2020 aan het licht na de ‘Vaccine Safety Summit’, gehouden in december 2019. De WHO gaf blijk van het ontbreken van goed onderzoek naar zowel werkzaamheid als veiligheid en bekende (bekijk deze uitzending over deze WHO bijeenkomst) dat er geen goed onderzoek naar was gedaan.

Naar mijn mening had dit nieuws paginagroot in iedere krant mogen staan, op de voorpagina. Maar het lijkt erop dat vaccinatierisico’s bewust worden weggehouden voor de bevolking, bijvoorbeeld het plotseling overlijden (SIDS) (Sudden Infant Deaths door Vaxelis), of dat informatie wordt vernietigd of vervalst.

De waarheid achter vaccinaties wordt voor u verborgen gehouden. Het is opvallend dat deze informatie uiterst goed gedocumenteerd is, wie op zoek gaat zal een grote hoeveelheid aan verborgen informatie tegenkomen. De vraag die beantwoord moet worden is waarom het RIVM, (kinder)artsen, GGD, consultatiebureau of overheid aan ouders geen eerlijke informatie geven. Het is niet meer voldoende om enkel te roepen dat vaccinaties veilig en effectief zijn, zonder dat men zich erin heeft verdiept, of zonder dit te kunnen aantonen op basis van goede wetenschap. Dat tijdperk is definitief voorbij en gezien de aanwezige data ook zeer onverantwoord te noemen.

Alle vaccinatie wetenschap is ‘crap science’

Niet mijn woorden maar die van Dr. James Lyons-Weiler. (hier het interview). Zelf heb ik het ook ontdekt, na meer dan 15 jaar onderzoek en vele wisselingen met het RIVM en CBG. Ik noem deze organisaties dan ook misdadig, omdat ze ouders bedriegen met suggestieve veiligheids teksten over schadelijke vaccinaties waarvan de wetenschap bedroevend slecht is. Het gehele Rijksvaccinatie Programma (RVP) lijkt een (zelfs verboden!) medisch experiment op uw kinderen te zijn. Net zoals in de VS in deze rechtszaakstukken op pagina 6 en 7 geschreven staat.
Op pagina 6: ‘The CDC Recommended Vaccine Schedule Is Experimental’ en op pagina 7: ‘All Vaccines Are Experimental’

De verantwoordelijke personen bij het RIVM, die ik gesproken of bericht heb zoals Hans van Vliet, Madelief Mollers, Aura Timen, Helma Ruijs, Lieke Sanders, Jaap van Dissel, medewerkers van het CBG en het ministerie horen verhoord te worden en volgens mij kan zelfs de Code van Neurenberg toegepast worden op deze ongekende misleiding en oplichting van de medische experimenten op kinderen. Er is GEEN ENKEL WETENSCHAPPELIJK BEWIJS voor de veiligheid of werkzaamheid van geen enkele vaccinatie en helemaal niet voor een volledig (Rijks)vaccinatieprogramma van het RIVM. Dit is niet slechts mijn mening en mag niet tot komplot theorie bestempeld worden, het is de uitspraak van topartsen binnen de WHO. Iedereen hoort hier van op de hoogte te zijn, zeker het ministerie en het RIVM. De World Health Organization constateerde dit namelijk zelf, op de Vaccine Safety Summit in december 2019. I rest my case. Rechtvaardigheid zal zegevieren.

De valse meting van immuniteit: de titer

Het meten van Titers in het bloed zegt helemaal niets over echte immuniteit dat met veel meer zaken te maken heeft dan afweerstoffen of antigenen in het bloed. En ook dat is al jaren bekend. De basis van het meten van het immuunsysteem of immuniteit deugt van geen meter en zegt niets over de afweer tegen een ziekte, mensen met een hoge titer waarde kunnen een ziekte gewoon krijgen en mensen met lagere titer meting lijken ook gweoon immuniteit te bezitten. Er is ook onderzoek bij de Griepvirussen dat aantoont dat hogere antigeen waarden juist duiden op ergere ziekte. Dit alles is gewoon bekend in de virologie.

Ik heb veel contacten en stuur regelmatig degelijke stukken en onderzoeken in, bijvoorbeeld achtergehouden studies (Burbacher, Verstraeten, Simpsonwood, Thompson) en documenten van producenten en overheden die via WOB verzoeken zijn opgevraagd of in rechtszaken door rechters zijn achterhaald. Uit alle data en studies blijkt dat vaccinaties het natuurlijke afweersysteem op lange termijn vernietigen. Hier blijkt dat natuurlijke immuniteit 27 keer beter is. Hier inmiddels 150 studies over natuurlijke immuniteit en er zal vermoedelijk nog veel meer volgen. Het is een ‘hot onderwerp’ momenteel.

Daarnaast blijkt dat alle vaccinaties door het lichaam altijd als toxinen beschouwd worden met schadelijke gevolgen op langere termijn voor de (volks)gezondheid.

Corona vaccinatie, ‘een mogelijke ramp die zich voltrekt’

Update Corona of Covid‐19 Vaccinatie: ik heb erg veel bestudeerd over het nieuwe mRNA vaccin en zal er eens een pagina aan wijden. De ramp is niet te overzien want deze nieuwe methode rommelt met ons DNA en dit is waarschijnlijk niet te keren, nooit. Het is ook (terwijl de regering het notabene ontkent) gewoon gentherapie volgens de producent Bayer (Stefan Oelrich, op 1:36:52 ‐ 1:38:08 uur) , en een artikel kunt u hier lezen. Ook de ontwikkelaar van deze techniek, Dr. Robert Malone verklaart dat het gaat om gentherapie.


Natuurlijke immuniteit wint van vaccinaties

Keer op keer, zoals inmiddels ook blijkt uit de korte geschiedenis van vaccinaties, is het de natuurlijke immuniteit veel beter dan immuniteit dat opgewekt wordt door synthetische toxische stoffen in een vaccinatie.

Natuurlijke immuniteit 20 keer betere bescherming
‘Natural immunity 20 times more protective than vaccines’: mRNA pioneer

Natuurlijke immuniteit 150 studies
150 Research Studies Affirm Naturally Acquired Immunity to Covid-19: Documented, Linked, and Quoted BY PAUL ELIAS ALEXANDER; OCTOBER 17, 2021; PUBLIC HEALTH, 65 MINUTE READ

Cornavaccinaties, wel of niet?

Mijn advies is om die reden geen Coronavaccin (Covid‐19 vaccinatie) te nemen, nooit. En vanwege ‘shedding (overdracht)’ voorzichtig om te gaan met gevaccineerde mensen in uw omgeving. Het blijkt nu reeds dat dit vaccin zeer veel overlijdens heeft veroorzaakt dat levensverzekeraars in Duitsland nu aan de bel trekken. Gevaccineerden verspreiden daarnaast het gevaarlijke ‘spike‐proteïne’.

Coronavaccinaties, kruiden ter bescherming

Kruiden tegen deze werking dit ‘spike‐proteïne’ zijn Ashwagandha, dat u het beste preventief kunt nemen als u ergens heen gaat met veel mensen en Dennenaalden thee, nadat u in contact bent geweest of Paardebloemblad. Tinctuur van Paardebloemblad heeft eveneens een werking tegen het ‘spike‐proteïne’. Vlierbloesem biedt de betere bescherming tegen ieder virus en kan als thee of tinctuur genomen worden. Zelf maak ik de tincturen op basis van de oude geneeskunde en methoden, u kunt even een mailtje sturen als u kruidenproducten zoekt.


Een ieder, die beweert dat vaccinaties veilig zijn en werken, heeft zich niet verdiept.

Als ik zelf studies opvraag bij het RIVM krijg ik meestal niet wat ik vraag en moet er gemiddeld 10 ‐ 12 maanden op wachten. We weten inmiddels dat studies naar veiligheid er simpelweg niet zijn (WHO) en wat ik inmiddels heb ontvangen is oprecht een grote ramp en exact zoals de World Health Organization (WHO) zelf ook aangaf op de Vaccine Safety Summit 2019. Professor Ioannidis noemt de wetenschappelijke onderbouwing van vaccinaties zelfs ‘Evidence based hearsay’, uiterst schokkend. Wie kritische vragen stelt wordt afgedaan als niet legitiem, en zelfs aangevallen of met de dood bedreigd of weggezet als komplotdenker en antivaxxer. Voor mij signalen dat er iets goed mis is in de basis waarop de vaccinatie industrie berust.

John P.A. Ioannidis: (1) The ‘safety of vaccines’ can be considered as hearsay as it does not have a proper evidence base. In contrast to scrutiny of medication (pharmacovigilance), proper vaccinevigilance does not exist. Proper and consistent research into long term side‐effects from vaccines does not exist. (2) As a result, do we now have endemics of (chronic) non‐communicable disease (NCD) with mortality and morbidity greater than that from vaccine prevented (acute) infectious diseases in the well nourished and hygienic societies? (3)

1 Ioannidis, John PA. Does evidence‐based hearsay determine the use of medical treatments?. Diss. Stanford University, 2017.
2 Havinga W. Re: Is the timing of recommended childhood vaccines evidence based? RR BMJ 29 February 2016.
3 Havinga W. EBM and vaccines #AskforEvidence. RR BMJ 5 January 2014.

De WHO bekende in een registratie uit januari 2020, dat het geen enkele goede studie bezit waaruit de werkzaamheid en veiligheid van vaccinaties blijkt. U leest het goed(!) Een goede samenvatting van deze Vaccine Safety Summit is hier te bekijken, bekroond medisch onderzoeksjournalist Del Bigtree, als enige verslaggever aanwezig. De World Health Organization weet niets van vaccinatie veiligheid en niets van de adjuvanten die gebruikt worden in de vaccinaties. Daarbij komt dat de WHO ook niets weet van een compleet vaccinatie programma, dat ouders uit blind vertrouwen, aan hun kinderen geven en dat per land sterk varieert. Alle RIVM data berust op dezelfde studies als de studies van de WHO. Er is niets bekend van de schadelijke gevolgen van al deze vaccinaties op de gezondheid van een kind. Recent onderzoek op basis van data uit de praktijk van een kinderarts laat onomstotelijk zien dat gevaccineerde kinderen vele malen ongezonder zijn. De reden hiervoor is naar alle waarschijnlijkheid dat het onderbreken van het immuunsysteem door vaccinaties de natuurlijke afweermechanismen in het kind letterlijk verzieken. Maar op deze wetenschap heerst een ongekend taboe. Een taboe dat nodig doorbroken en aangevuld dient te worden met de laatste wetenschappelijke inzichten.

Breed gedragen wetenschap blijkt gemanipuleerde wetenschap

In het jaar 2020 komen meer en meer vragen uit de medische sector zelf, artsen, kinderartsen en onderzoekers zetten meer en meer druk op de WHO en vaccinatie onderzoek. De studies worden vreemd genoeg steeds weer door de vaccin producent zelf uitgevoerd, de slager keurt zijn eigen vlees. Uiteindelijk komt een onderzoek met 10 jaar data uit een praktijk van een kinderarts naar buiten met het grootste onderzoek ooit uitgevoerd tussen gevaccineerde kinderen en ongevaccineerde kinderen, dat ook deze definitieve doorslag geeft: gevaccineerde kinderen hebben een veel slechtere gezondheid en en een zeer slecht immuunsysteem. De geproduceerde data heeft er toe geleid dat er in februari 2021 in Amerika een van de allergrootste rechtszaken ooit tegen de Amerikaanse overheid en de vaccinatie industrie is gestart. De stukken zijn volledig in te zien, op deze website: informedconsentdefense.org. Het bewijs is zelfs overweldigend te noemen.

On February 22, 2021 we appeared in Federal Court to request a court order (1) recognizing the role of vaccines in the national health epidemic, (2) upholding that control group studies of vaccinated versus unvaccinated are scientifically advantageous, and (3) exempting all persons from mandatory vaccination.

Wie zich verdiept, schrikt zich wezenloos

Iedere arts of geneeskundige, die zich verdiept in alle officiële en niet officiële documenten, zet inmiddels grote vraagtekens bij de werking en veiligheid van vaccineren. Wereldwijd zien we deze zorg binnen artsen en zorgmedewerkers in snel tempo toenemen en de World Health Organization (WHO) is zich hiervan bewust (Vaccine Safety Summit). En ondanks dat de WHO met vele miljarden campagne voert om vooral te blijven vaccineren, komen er meer en meer vragen. De groep bezorgde ouders, wetenschappers en kinderartsen wordt dagelijks groter. De hoeveelheid onderzoek en publicaties is de afgelopen twee jaar explosief toegenomen en laat een schrikbarende werkelijkheid zien. Vaccineren lijkt helemaal niet te zijn wat ons de afgelopen decennia is voorgehouden. Hoe moeilijk het ook is om uw huidige denkbeelden te verlaten, raad ik een ieder aan onbevangen de rapporten en documenten te lezen, want de natuurlijke gezondheid van uw kind staat op het spel.

Veiligheid, hoe meet men het?

De veiligheid van vaccinaties zou moeten blijken uit twee zaken: 1) de meldingen na het vaccineren in het LAREB systeem en 2) uit dubbelblind placebo gecontroleerde studies. Beide vallen echter door de mand en zijn niet in staat de veiligheid aan te tonen of te garanderen. In het LAREB systeem wordt amper 1% van alle bijwerkingen ook echt opgenomen (gebaseerd op het Lazarus report van de FDA, meldingen in VAERS in Amerika) en er is geen enkel vaccin ‘placebo’ getest. Men meet de veiligheid van alle vaccinaties pas achteraf door te beoordelen of er meldingen zijn in het systeem van LAREB? En in dit systeem staat amper 1% van alle bijwerkingen! In de meeste gevallen wordt er geen causaal verband gelegd door de arts omdat hij of zij ervan overtuigd is dat vaccinaties geen bijwerkingen kunnen veroorzaken, kijk maar in het systeem van LAREB... De cirkel is dan rond. De ouders krijgen het nakijken en kinderen worden volgespoten met gif en toxinen die men ‘vaccinaties’ noemt en die geen enkele serieuze bescherming kan bieden.

Vaccinaties ‘roeiden’ geen ziekten uit, hygiëne wel

Om te beginnen is er overtuigende en heldere data dat vaccinaties er niet voor hebben gezorgd dat ze ziektes uitgeroeid hebben. U kunt het wel graag ‘willen’ geloven maar de feiten laten iets anders zien:

Meer details vind u op Informed Consent Defense Het bewijsmateriaal voor de rechtszaak die op 22 februari 2021 van start is gegaan in de USA, waarin een causaal verband wordt aangetoond dat vele ziektes mede veroorzaakt worden door vaccinaties.

Vaccinaties schaden de gezondheid

Hier ziet u het overzicht van geregistreerde bezoeken van een kinderarts. Gevaccineerde kinderen blijken uit deze data, van tien jaar uit de praktijk van een kinderarts die zelf ook gewoon vaccineerde, vele malen ongezonder te zijn. De harde werkelijkheid is vaak niet erg aangenaam om te zien, maar we mogen ons hier niet langer voor afsluiten.
Gevaccineerde kinderen versus ongevaccineerde kinderen

60 pagina’s vaxxed vs. unvaxxed onderzoek

Een ander overtuigend document is deze, van Robert Kennedy jr. Hij heeft met zijn organisatie (Children’s Health Defense) alle bestaande onderzoeken bij elkaar gezet. Het is een overzichtelijk document geworden van de bestaande studies tussen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen. Ook hieruit is de conclusie overduidelijk.

Zestig pagina’s presentatie van de data over vaxxed versus unvaxxed, van Robert Kennedy j.r.
Zestig pagina’s presentatie vaxxed versus unvaxxed.

Breed ‘gedragen’ wetenschap

De data van het RIVM en de overheid berusten op exact dezelfde studies als die van de WHO. Data dat inmiddels sterk verouderd is en niet goed uitgevoerd is en geen enkele veiligheid of werking kan aantonen. Toch blijft de overheid melden dat vaccinaties veilig en werkzaam zijn. Zoals in het jaar 2000 (Simsonwood) reeds is gebleken, zijn overheden bang dat het vertrouwen in vaccinaties wegvalt. Maar wat is dan de reden om onschuldige kinderen te blijven vaccineren als er geen enkele veiligheid of werking gegarandeerd kan worden? En waarom worden ouders nog altijd voorzien van onjuiste informatie, terwijl men deze feiten inmiddels kent?

Noem het woord vaccinaties en men kijkt weg

Hoe men de andere kant op blijft kijken is mij echt een raadsel. Instanties, artsen, kinderartsen berusten hun beweringen op pseudo wetenschap en ‘hearsay evidence’ (Bron: Prof. Ioannidis). In uitspraken van rechters in Nederland staan in beslissingen vooral algemene termen, (Medewerkers bij instanties van de overheid zijn wellicht door druk van lsquo;bovenaf’ angstig om over vaccinaties een negatief standpunt in te nemen) en ‘volgen daarom maar het RIVM’, waarvan inmiddels, door vele duizenden documenten, is aangetoond dat dit zich niet berust op de ‘gehele’ recente waarheid. Vooral niet omdat het RIVM ook gewoon de WHO volgt, die onder druk van artsen toe heeft moeten geven niet over goede studies naar veiligheid en werking te beschikken. De RIVM gebruikt dezelfde studies als de WHO, die in de meeste gevallen van de producenten zelf komen. Daarnaast is er een ongekende belangenverstrengeling op te merken waardoor er grote vraagtekens gezet dienen te worden bij de inhoud van vele documenten en beweringen, vooral wat betreft de veiligheid en werking van vaccinaties.

Deze huidige kennis zou echter al voldoende moeten zijn om alle vaccinaties per direct stil te zetten. Maar de financiële belangen zijn waarschijnlijk te groot en de daaraan gekoppelde winsten en werkgelegenheid eveneens. Producenten zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van vaccinaties en overheden voeren de dure reclame campagnes.

Er zijn echt enorm veel studies met schokkende uitkomsten achtergehouden of niet gepubliceerd (Infanrix Hexa bijvoorbeeld, PSR fraude en DTP 10% meer sterfte). En ook al geeft u in een rechtszaak duizenden pagina’s bewijs af van het feit dat vaccinaties niet werken en altijd, volgens de Amerikaanse overheid zelfs per definitie, onveilig zijn (in Nederland dus ook), en u geeft vele officiële, uitgelekte documenten, e‐mails, bekentenissen van overheidsmedewerkers en uitspraken van rechtszaken af, dan nog wordt het niet gelezen maar wel weggelaten uit de beslissing van een rechter.

Data fraude van GSK om Sudden Infant Deaths (SIDS)te verstoppen (!) PSUR fraude GSK en meer dode kinderen (SIDS) na Infanrix Hexa. Ook in Nederland is dit vaccin vele jaren door het RIVM aan kinderen ‘gegeven’. terwijl GSK wist dat er meer kinderen plotseling stierven na het geven van het vaccin.

Breed gedragen, maar dan wel op basis van onvolledigheid en bedrog

Wie vaccinaties bij een rechtbank neerlegt ziet het volgende gebeuren. Een rechter verwoord of verstopt de uitspraak in algemeenheden, veelal zonder inhoudelijke motivatie (zie rechtspraak.nl), zonder wettelijke onderbouwing (die ontbreekt) en impliceert dat vaccinaties ‘veilig en werkzaam’ zijn omdat het zogenaamd ‘breedgedragen’ is, volgens het RIVM. Maar als die breedgedragen consensus wordt afgedwongen door onvolledige en zelfs vervalste informatie, is het dan wel een echt ‘breedgedragen’ fenomeen? Want als we zien dat zelfs artsen, die wel volledige inzage krijgen in de, veelal achtergehouden documenten, hun mening direct bijstellen, is er dan sprake van ‘breed gedragen’ of van oplichting en bedrog? Een ander argument is het ‘belang van het kind’ en ook hierbij kunnen we de conclusie trekken dat rechters dit belang baseren op de eenzijdige onvolledige informatie van het RIVM. In Engeland heeft een arts voor de rechtbank aangetoond dat vaccinaties geen enkele bijdrage leveren aan de gezondheid. Vaccinaties zijn niet veilig of effectief gebleken, vaccinaties geven veel ongewenste bijwerkingen, vaccinaties zijn niet goed onderzocht op bijwerkingen van adjuvanten, Er is niets bekend van de onderlinge interacties van het gehele Rijksvaccinatie programma, vaccinaties kunnen niet voorkomen dat men ziek wordt, vaccinaties kunnen niet voorkomen dat men ziekte kan verspreiden, vaccinaties kunnen ernstige ziekte veroorzaken, nieuwe uitbraken van polio en mazelen zijn te herleiden naar de stam uit de vaccinaties, en vaccinaties zijn zelfs verantwoordelijkl voor sterfte. Wat is dan het belang? Zonder nadenken het RIVM volgen? De overheid een hand boven het hoofd houden? Producenten beschermen? Over welk belang gaat het werkelijk?

Twee boeken, ter onderbouwing:

Horrors of Vaccination Exposed and Illustrated; Petition to the president to abolish compulsary vaccination in army and navy, by Chas. M. Higgins

Murder by Injection, The Story of the Medical Conspiracy Against America 1988, Eustace Mullins.

Meer recente literatuur zijn bijvoorbeeld deze boeken: ‘Anyone Who Tells You Vaccines Are Safe And Effective is Lying’, Vernon Coleman en ‘Vaccines, Autoimmunity, and the Changing Nature of Childhood Illness’, By Dr. Thomas Cowan, Chelsea Green Publishing (de laatste is ook in het Nederlans te verkrijgen).

Men oordeelt altijd op basis van ontbrekende en vervalste informatie

Het lijkt op een zwakte en een misser van de rechtstaat en de hele medische wereld. Rechters blijven, zonder zich te verdiepen, dus veiligheidshalve hangen in termen als ‘breed gedragen’ en ‘algemeen aangenomen’. En een rechter neemt geen verantwoordelijkheid voor een mogelijke bijwerking, de rechter oordeelt op basis van ontbrekende informatie vanuit de overheid en eist het recht te oordelen op basis van deze ontbrekende informatie, dat hoe dan ook altijd schadelijk is voor een kind. Men zal ook angst hebben om zich tegen de regering en het RIVM uit te spreken. Veel mensen verliezen namelijk hun baan en worden aangevallen als ze dat doen. Er heerst een druk ‘van bovenaf’ en dat is een zeer ongewenste situatie. Dat is de ramp die we met elkaar moeten zien op te lossen.

Het is een vergelijkbare en ongewenste situatie, net als de belasting toeslagenaffaire en P. Omtzigt. Want als we naar de ‘breed gedragen’ (pseudo‐)wetenschappelijke inhoud kijken zien we wereldwijd al snel het tegendeel. Er heerst namelijk een grote ‘breedgedragen zorg’ vanuit de medische sector vanwege de hoeveelheid vaccinaties die wij aan onze kinderen geven en de vele registraties van bijwerkingen, de toename van kinderziekten en de stille getuige van de uitkeringen van schadeclaims. En het is gewoon terug te herleiden naar het slechte onderzoek, de fraude en de oplichting die schuil gaat achter de wereld van vaccinaties. Gewoon feiten.

Hier bijvoorbeeld een mooie registratie van de ‘breedgedragen’ vaccinaties in Italië, in deze demonstraties tegen vaccineren lopen overigens vele artsen, juristen, wetenschappers, overheidsmedewerkers en ouders mee:


Protesten in Italië tegen verplichte vaccinaties. U mocht het niet zien van de NOS en de kranten als AD, Telegraaf, Parool, NRC, Trouw. En bij Jinek mag u er niet aan tafel over spreken, dan komt er even een grappenmaker die u belachelijk zal maken en uitschelden. Begint u het trucje ook al te zien?

Bekijk hier ook maar eens de negen uur durende verklaring onder ede van Plotkin. Over het ‘oogsten’ van foetussen, ook onder ede blijft deze man liegen. De voortreffelijke advocaat prikt er doorheen.
‘Plotkin verhoor negen uur onder ede, volledig te zien ongecensureerd’

Vaccinaties, breedgedragen weerstand

Er is dus een maatschappelijk breed gedragen weerstand op vaccinaties. En het groeit zeer snel. Daarnaast draagt de gehele natuurgeneeskunde vaccinaties niet. Natuurgeneeskundigen geloven algemeen niet in de heilzame werking van vaccineren, wel in natuurlijke weerstand mechanismen, en ook in de risico’s van de adjuvanten die met het antigen mee worden ingespoten in veel te grote hoeveelheden. Vaak in een kwetsbaar opgroeiend kind. Meer dan tachtig procent van de bevolking maakt gebruik van natuurgeneeskunde, en er zijn meer natuurgeneeskundigen dan artsen. Maar dit wordt niet gemeld, er wordt niets mee gedaan in Nederland. Het is zogenaamd onbekend.

Mijn achtergrond

Ik help in mijn praktijk vele mensen in het genezingsproces genezen door ze te adviseren over het gebruik van voeding en kruiden. Zo heb ik bijvoorbeeld de oogboldruk verlaagd, schildklieraandoeningen verholpen, Ernstige vorm van de ziekte van Crohn verlicht, eczeem verholpen, allergische reacties weggehaald, bloedingen gestopt, virussen bestreden en mensen geholpen in leven te blijven bij uitbehandelde kanker met uitzaaiingen in de botten. Eind 2018 was deze patiënt opgegeven, vandaag de dag zo fit als het maar kan. Mijn adviezen worden niet geregistreerd en tellen daarom blijkbaar niet. Let op: ik ben geen arts en kan niemand genezen, alleen uw lichaam kan u genezen, als u het daartoe de kans geeft. Door mijn praktijk heb ik interesse gekregen in vaccinaties omdat ik opzoek ga naar oorzaken van ziekte. Inmiddels meer dan tien jaar onderzoek verder beweer ik dat vaccinaties gedrochten van een giftig middel zijn voor het bloed, dat aan de basis ligt van vele ziekten.

World Health Organization beschikt niet over veiligheidsstudies van vaccinaties.

Eind 2019 heeft de World Health Organization (WHO) dus eindelijk toegegeven dat het niet over veiligheidsstudies beschikt. Dat ze ook helemaal niets weten van de adjuvanten en niets van de interacties tussen de adjuvanten en de antigenen. Er zijn simpelweg geen goede studies gedaan en ze kunnen geen antwoord geven op vragen die inmiddels wereldwijd gesteld worden door artsen en wetenschappers. Er wordt langzaam een schimmige wereld onthuld die inmiddels vaccinegate wordt genoemd. Helaas zijn de producenten reeds doorgedrongen tot onze universiteiten waar ze de opleidingen van de artsen beheersen, met de informatie over vaccinaties en de vaak vervalste data en onderzoeken. Professoren klagen reeds dat studies niet het daglicht zien maar gewoon in een la verdwijnen.

Een arts krijgt, volgens de WHO, amper vier uurtjes wetenschappelijke inhoudsloze les over vaccinaties. En die les is niet verplicht, dus gaan er weinig artsen in opleiding naar toe.
En dat is de eenvoudige reden dat iedere arts gewoon maar ‘aanneemt’ dat vaccinaties werken en veilig zijn. Ze weten er gewoon niets van en verdiepen zich er niet in, dat is verboden terrein. Als men zich wel probeert te verdiepen, dan leest men vooral de niet complete studies en stukken. En iedereen is onaantastbaar voor de schadelijke gevolgen, die slim ‘bij‐werkingen’ worden genoemd.

Uitnodiging tot debat

Ik nodig iedere arts of wetenschapper uit die iets anders denkt te weten om zijn verhaal te delen en hij of zij mag mij ook het bewijs leveren. Ik doe inmiddels tien jaar onderzoek naar vaccinaties maar heb geen enkel bewijs gevonden van werking of veiligheid. Zelfs niet als ik wetenschappers achter studies benader. De WHO gaf eind 2019 zelf toe dat het ze er niet over beschikken, het blijkt zelfs nooit gedaan te zijn.

WHO Vaccine Safety Summit 2019

Hier een videoverslag van Del Bigtree’s The Highwire van de Vaccine Safety Summit (gehouden op 3 december 2019) van de World Health Organization waaruit duidelijk naar voren komt dat er een daling in het vertrouwen in de veiligheid van vaccinaties is waar te nemen, specifiek zelfs door ‘frontline healthcare workers’, aldus Dr. Heidi Larson Ma Phd Anthropologist (WHO). Oordeel zelf: Del Bigtree, The Highwire: Who’s lying?

SV40, kanker in en door het polio vaccin (!)

Het is zeer lang bekend dat er in het polio vaccin van Merck virussen zaten en zitten (SV40) die kanker veroorzaakten, zoekt u maar eens op Dr. Hilleman, Merck, SV40: Maurice Hilleman Merck (MSD), SV40 Kanker in vaccinaties die het kankervirus genoemd wordt. Ieder mens ter wereld is er inmiddels mee besmet(!) Bedankt Merck. Vandaag de dag krijgt een op de drie mensen kanker. Het SV40 virus veroorzaakt tumoren in het lichaam. Deze tumoren kunnen uitgroeien tot kanker. De enorme stijging van de hoeveelheid kankergevallen in onze tijd is wellicht de reactie op de verspreiding van dit kankerverwekkende vaccin uit de jaren zestig. Dr. Hilleman van Merck is verantwoordelijk en kan u er onder ede alles over vertellen op youtube.

Het RIVM (met de heer Hans van Vliet als rijksvaccinatiemanager) durf ik inmiddels een schande te noemen, de wetenschap achter het RIVM is, Zoals Dr. James Lyons Weilor het mooi benoemd ‘all crap science‘ voor de medische wetenschap. Verscholen in een gebouw met advocaten en onbereikbaar voor mensen met vragen. En niemand van deze personen durft een verklaring te ondertekenen en verantwoordelijkheid of de aansprakelijkheid op zich te nemen voor de veiligheid van vaccinaties als er iets mis gaat. Omdat ze weten dat geen enkel vaccin veilig is aan het giftige serum dat in de volksmond vaccinatie wordt genoemd. De inhoud van het gif is van de Duitse chemische bedrijven die zich in het verleden bundelden onder de naam IG Farben: Bayer, Hoechs, BASF. Ondertussen vaccineert de ontwikkelaar van vaccinaties bij Merck zichzelf niet en zijn kinderen(!) De meeste medewerkers van de producenten vaccineren zichzelf en hun kinderen niet. Stil, dit mogen we niet verder vertellen.
Want zij weten allemaal wel dat er een kans is van maar liefst 12% dat kinderen die ingespoten worden met Vaxelis ongeveer binnen een week dood neer valt. U bent gewaarschuwd.

Er is ook erg veel bewijs dat Polio (verlamming) niet door een virus veroorzaakt werd maar door landbouwgif, loodvergiftiging. De wijze waarop men het vaccin ontwikkelde stond garant voor een van de grootste oplichtingen allertijden. Kinderen worden tegenwoordig volop ingespoten met restanten van dit gif dat in het vaccin aanwezig is. Dit is een van de redenen dat vitamine C een zeer goede remedie is tegen Polio. Het gif dat kinderen krijgen veroorzaakt erg vaak een nieuwe Polio uitbraak dat via onderzoek terug te herleiden is naar het serum van het vaccin. Een logische aanname is dat kinderen die het gif ingespoten krijgen in de spiermassa direct een vergiftiging oplopen en mogelijk dus spierverlamming ontwikkelen. Dit is helemaal geen komplot of misinformatie maar gewoon pure wetenschap. De geschiedenis is er zelfs erg duidelijk over.

Demonstratie maart 2020 vaccinatie München Herborist Lars van Hemmen

De meest doeltreffende beschrijving die ik gelezen heb over vaccinaties staat in het engelstalige boek van Dr. Eli G. Jones (Cancer, Its Causes, Symptoms and Treatment, Giving the results of Over Forty Years’ Experience in the Medical Treatment of This Disease, p.79), reeds uitgegeven in het jaar 1911:
The practice of vaccination by the regular school, the poisoning of the blood of healthy innocent children with their filthy serum is a great cause of the rapid increase of cancer in every country where there is enforced vaccination. It is a blot upon our civilization, a disgrace to the medical profession, using a virus that does not protect the victim from smallpox but has crippled and killed many innocent children.

Jaren lang bedrog van de World Health Organization (WHO) over veiligheid van vaccinaties is het belangrijkste nieuws van januari 2020. Honderd jaar na Eli Jones. Het is voorpagina nieuws maar het heeft het nieuws niet gehaald.

Eerst hier een beslissing van de Supreme Court in Amerika van oktober 2010(!) met de uitspraak dat vaccinaties per definitie onveilig zijn en niet zoals soms in rechtszaken wordt gemeld ‘algemeen aangenomen’ of ‘breed gedragen’ van rechters die dan verwijzen naar de studies van het RIVM, die er helemaal niet zijn. Met dat soort lege termologie, is de rechter dan lekker veilig in de uitspraak. Ze knippen en plakken hier en daar nog wat, om hun desinteresse te onderstrepen maken ze nog een paar dikke fouten en hop weer een uitspraak inelkaar geflanst. De rechtbanken in Nederland zijn gewoon ook door en door rot en corrupt. Ik had vanaf mijn geboorte niet durven dromen van zo’n debiel land als Nederland. Het afvoerputje van Europa. Dat is het geworden. De lijsten met corrupte rechters rouleren gewoon op internet. Hufters noem ik ze, stuk voor stuk. En reken maar niet dat een rechter zich verdiept in de achtergrond van vaccinaties, wij hebben zelf meer dan 200 pagina’s keiharde juridische onderbouwing, wetenschappelijke studies en andere documenten ingediend waaruit bijvoorbeeld blijkt dat er studies achtergehouden worden, dat er gefraudeerd wordt, dat onderzoek vervalst is en dat een zeer degelijk gefundeerde conclusie van het hoger gerechtshof in Amerika laat zien dat de overheid per definitie ALTIJD als uitgangspunt heeft dat vaccinaties onveilig zijn en niet zoals men denkt of suggereert ‘veilig’. Geen rechter durft zijn dik betaalde job op het spel te zetten en tegen de farmaceutische maffia in te gaan, of tegen de bandietenclub die VVD heet. Laffe en bange mensen zijn er genoeg, waar zijn de helden? Sta eens op! Het Amerikaans stuk is toepasbaar op alle vaccinaties wereldwijd omdat de producenten wereldwijd dezelfde criminelen zijn en veel vaccinaties ook. Overal ter wereld zijn dezelfde zorgen over de veiligheid. Enfin. Zoals inmiddels bekend is zullen er steeds meer kinderen na ongeveer 7 dagen dood neervallen door de aluminium adjuvanten in bijvoorbeeld vaxelis en waarvan al jaren bekend is dat die rommel zich ophoopt in de hersenen om daar nooit meer weg te gaan.

2011 U.S. Supreme Court decision in Bruesewitz v. Wyeth made it clear that the government’s position is that vaccines are ‘unavoidably unsafe.’

Vaccinaties niet veilig volgens
World Health Organization (WHO)

Vaccine Safety Summit (WHO) december 2019:

Dr. Marion Gruber
Director, Office Of Vaccines Research And Review
Center For Biologics Evaluation And Research, FDA:

‘I think we cannot overemphasize the fact that we really don’t have very good safety monitoring systems in many countries, and this adds to the miscommunication and the misapprehensions because we’re not able to give clear‐cut answers when people ask questions about the deaths that have occurred due to a particular vaccine, and this always gets blown up in the media. Uh, one should be able to give, uh, uh, a very factual account of what exactly has happend and what the cause of deaths are, but in most cases there is some obfuscation at that level, and therefore there is, uh, less and less trust then, in, in, in, in the system.’

Uh. en in voorgaande jaren dan? Toen wetenschappers, artsen en de mensen (u weet wel, het volk dat in vaccineren geloofde, omdat ze ‘dachten’ dat het veilig was voor hun kind en bescherming gaf tegen ziekte) geen vragen stelden? Zijn er toen wel goede onderzoeken, dubbelblind (echte) placebo gecontroleerde FASE II en FASE III klinische onderzoeken gedaan bij vaccinaties voordat u ze aan kinderen gaf? Of onderzoek naar de (lange termijn) effecten van het gehele vaccinatieprogramma? Nee? Nergens ter wereld(!) Mevrouw Gruber!, u maakt het nu werkelijk echt veel te bont.
Dit is de echte enorme ramp die nu voor ons ligt. Dit is oplichting, moord en kwakzalverij op het hoogste niveau van personen op belangrijke maatschappelijke posities. Deze en andere verantwoordelijke personen moeten berecht worden. Waar blijft de aanklacht? Waar is onze media? Waar zijn de journalisten? Er zijn nog veel meer uitspraken gedaan door de World Health Organization die grote zorgen oproepen, bijvoorbeeld deze:

  • De grootste zorgen zijn systeem‐reacties en de effecten op lange termijn. Er zijn geen ‘Phase II’ en ‘Phase III’ studies met grote aantallen en goede metingen gedaan, die moeten er nu wel komen. (Deze zijn dus nog nooit gedaan!)
  • Data ontbreekt van kruisreacties tussen adjuvanten en inhoudsstoffen van vaccinaties (het is niet onderzocht!)
  • Vaccinatieschade komt door adjuvanten. Van Tetanus tot HPV zijn adjuvanten nodig anders werkt het niet. Het is essentieel. De vraag die WHO daarom wil beantwoorden is: hoe bouwen we hier het vertrouwen in op. (Een betere vraag zou zijn: hoe halen we adjuvanten uit vaccinaties? Want de WHO wil liever geen adjuvanten in vaccins.)
  • Adjuvanten vermenigvuldigen het aantal bijwerkingen geassocieerd met het antigen maar worden niet geregistreerd door gebrekkige satistische kracht in originele studies. (Pardon? Statistisch gezien heeft het WHO dus geen flauw benul wat het doet. Statistisch gezien kan uw kind ieder moment autisme krijgen door vaccinaties, of dood neervallen. Statistisch gezien is er een mogelijkheid dat uw kind nergens last van heeft. Statsistisch gezien is veiligheid ook maar een woord.) Het gaat statistisch gezien nergens meer over.

World Health Organization (WHO) heeft altijd gelogen over veiligheid van vaccinaties

WHO Chief Scientist liegt tegen het publiek achter gesloten deuren, 9 januari 2020. Als de WHO liegt, wat moeten we dan wel geloven en wie straft deze mensen af? Waarom kunnen deze personen gewoon blijven werken voor de WHO? Waar is onze pers en media? Dit was natuurlijk altijd al bekend. Het is een aanfluiting voor de gehele WHO. De ‘World Health Organization’ is niet geloofwaardig meer. Het laat duidelijk zien waar het werkelijk om draait: de aandeelhouders van vaccinaties, winst, geld.

Mevrouw Gruber. Chief Lie Department World Hospitalization Organization (WHO).

World Health Organization (WHO) blijkt onbetrouwbaar

De WHO blijkt dus niet betrouwbaar. Het is daarom de hoogste tijd om deze organisatie aan banden te leggen. Als u zich verdiept in de achterliggende agenda dan ziet u vooral dat het gaat om wat de aandeelhouders van vaccinaties wensen. Meer communicatie over veiligheid. Dus er moet vooral ingezet worden op nog meer van dezelfde leugens over de schijnveiligheid van vaccinaties. De verantwoordelijke personen zouden in mijn ogen berecht moeten worden en persoonlijk aansprakelijk gesteld voor al het leed dat ze wereldwijd hebben veroorzaakt.
Als ik in mijn kruidengeneeskundige praktijk een overtreding of leugen verspreid van deze proporties of zelfs vele malen kleiner, loop ik direct het risico om berecht te worden. Met nota bene(!) de wet en regelgeving van de WHO zelf. Dat is echt ziek.

Onderzoeksjournalist Del Bigtree van The Highwire (al jaren inhoudelijk een vooraanstaand journalist over informatie achter vaccinaties) is aanwezig geweest bij de bijeenkomst/summit van de WHO en heeft hiervan uiteraard een uitstekende registratie gemaakt. Een registratie die je zou verwachten van ‘Trouw, de Volkskrant, het NOS’. Niets. Geen letter. Del Bigtree’s registratie is flink Amerikaans voor de gemiddelde Nederlander (en in het engels) maar, het gaat dan ook vooral om de schokkende inhoud. De gehele uitzending van 9 januari 2020 staat hier:

World Health Organization (WHO) gaat het nu écht heel goed doen hoor(!)

Dat u het weet, de Blueprint 2.0 ligt al klaar, al lang voor dit Safety Summit 2019. Er staat nauwkeurig in deze blueprint beschreven wat de aandeelhouders graag willen zien. En met wat aanpassingen hier en daar kan het best nog wat jaartjes mee, en het grote publiek nogmaals enkele jaren voor de gek houden. Het WHO gaat namelijk veel meer aan veiligheidscommunicatie doen (met geld van Bill Gates, de hoofdsponsor, want hij heeft toch genoeg). En pas op: artsen worden beter voorgelicht over de veiligheid van vaccinaties (door de WHO?), een paar uurtjes extra les van de WHO, over veiligheid die het WHO eerst nog snel zal moeten bewijzen met onderzoek betaald door het WHO. We zien het door de vingers. En het WHO gaat nog een aantal van dit soort ‘drastische’ verbeteringen aangaande vaccinatie veiligheid doorvoeren. Ja, kijk maar uit, vaccineren wordt nu ineens écht heel veilig. Er komt binnenkort zelfs een golf van veiligheids‘marketing’ van de WHO op iedereen af. Alles zonder daadwerkelijk inhoudelijk een verbeterde versie van een vaccin te maken. Vaccins zonder adjuvanten bijvoorbeeld, of degelijk onderzoek. Nou ja, uh, mevrouw Gruber!

Vaccinaties voldoen niet aan strenge eisen van een medicijn

Deze tabel heb ik overgenomen van Del Bigtree The Highwire. Het geeft inzicht in de tijdsduur van onderzoek naar bijwerkingen per vaccin nadat het werd gebruikt. Uit de tabel blijkt duidelijk dat vaccinaties niet voldoen aan de strenge follow‐up eisen die gesteld zijn aan een medicijn dat gemiddeld vijf tot zes jaar gevolgd wordt. Zet dat eens tegenover de vaccinatie Hepatitis B, vier tot vijf dagen. De schokkende waarheid:

Vaccinaties, samen werken aan een echte oplossing

Door strijd en liegen komt er geen overeenstemming vanuit respect voor elkaars levensvisie, de een wil zijn levensvisie en visie op gezondheid immers opleggen aan een ander. Vaak tegen de wil van die ander in. En zoals nu blijkt berusten veel aannames over de veiligheid van vaccinaties niet op echte goede gegevens. Waartoe het opleggen van een verkeerde overtuiging kan leiden wordt duidelijk in het experiment van een leraar die antwoord aan zijn leerlingen wilde geven op de vraag: Hoe de tweede wereldoorlog kon gebeuren en Hitler aan de macht kon komen en hoe mensen dit zo massaal opvolgden. Dit waargebeurde verhaal van de leraar Ron Jones, op een school in Palo Alto (1967), is verfilmd in ‘The wave’, oud, maar een klassieker en het kijken meer dan waard.
Het inzicht uit deze film over het fanatisme dat ontstaan kan komt hier goed tot uiting. Mensen gaan ‘hun mening’ waar ze in geloven al vrij snel verdedigen en opleggen aan anderen. Ze leggen hun wil en geloof, zonder reden ook op aan anderen met een andere overtuiging. Ze vinden ook dat anderen dit ook moeten doen en geloven. En daarin gaan ze ook heel erg ver. De groep die ‘the wave’ vormt gaat vrij eenvoudig over grenzen. Het expiriment loopt uit de hand maar met een zeer duidelijk antwoord op de vraag van de studenten.
Door dit verhaal kwam ik zelf tot inzicht dat een golf altijd twee kanten op beweegt. Ook ik moet uitkijken met mijn overtuigingen, mening en informatie dat ik geen fanatisme verspreid.
Want ook ik geloofde ooit in de werking en veiligheid van vaccineren. Door mijn leven, opleidingen, en jaren onderzoek is mijn levensvisie en het geloof in vaccineren gewijzigd. Nu, door berichten in januari 2020, ook door de bevestiging van de World Health Organization (WHO) dat veilig vaccineren niet bestaat en dat wetenschappelijk gezien ‘veilig vaccineren’ onzin is. Wie kan dan nog verplicht vaccineren opleggen aan iemand die een andere mening heeft of ligt de oplossing veel meer in elkaar respecteren en samen een oplossing zoeken vanuit respect om ieder in zijn waarde te laten. Vooral nu met deze nieuwe inzichten over de jarenlange leugens en bedrog van de World Health Organization (WHO).

Het bijzondere van de discussie over verplicht vaccineren is dat het juist door de Tweede Wereldoorlog duidelijk is geworden dat overheden niet mogen beschikken over iemands gezondheid en lichaam. De medische expirimenteren door o.a. Bayer, Hoechs en Basf onder de schuilnaam ‘IG farben’ op mensen in de Tweede Wereldoorlog zijn veroordeeld in de Neurenberg rechtszaken. Hieruit is de grondwet ontsprongen die wij tot vandaag de dag kennen als artikel 11.: Onaantastbaarheid lichaam. Ieder heeft (behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen) recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
Het is juist dit recht dat ons beschermt tegen afdwalingen van een overheid. Het is dit menselijk grondrecht dat wij nooit meer mogen afwegen of laten aanpassen door een overheid. Het is deze grondwet die ons het recht geeft om ons te beschermen tegen de invloed van bijvoorbeeld de farmaceutische industrie op de overheid. Deze wet kan namelijk de overheid verantwoordelijk stellen voor het misbruik van mensen door middel van chemische expirimenten. En deze uitspraak van de Supreme Court in de V.S. laat zeer duidelijk zien dat de overheidspositie is dat vaccinaties per definitie onveilig zijn.
The 2011 U.S. Supreme Court decision in Bruesewitz v. Wyeth made it clear that the government’s position is that vaccines are ‘unavoidably unsafe.’ We mogen ons dan ook afvragen waarom een minister deze wet zou willen aanpassen. Of iets afdwingen wat tegen deze wet in gaat. Twijfelachtige argumentatie om mensen te beschermen tegen een uitbraak van een ziekte als bijvoorbeeld mazelen, een ziekte die beter, goedkoper en eenvoudiger op een andere manier te genezen is, mag hier natuurlijk nooit aan ten grondslag liggen. Dat is erg gevaarlijk omdat dan ons grondrecht uit handen gegeven wordt aan de overheid en dan zijn we terug bij de situatie van de Tweede Wereldoorlog en kunnen dan dit wetsartikel net zo goed schrappen. Uw lichaam is dan staatseigendom geworden. De overheid beslist voor u wat gezond is. Een uurtje lezing over de rol van IG Farben door Dr. Rath:Dr. Rath ‐ EU Politiek Perspectief

Moeten wij elkaar elkaars levensovertuiging opdringen?

Moeten we elkaar overtuigen van elkaars gelijk of moeten we proberen vanuit liefde en overleg en respect met elkaar uitzoeken om samen tot een goede oplossing te komen en niemand te kwetsen of te dwingen. Is het nodig om iemand te verplichten? Hoeveel risico loopt iemand werkelijk als hij of zij niet wil vaccineren. Hoeveel risico loopt iemand anders echt als iemand die niet gevaccineerd is in zijn of haar omgeveving is. Is het dan reëel om iemand tot iets te dwingen? Mogen we iemand dwingen om iets te doen waarvoor iemand bang is dat het schade toebrengt aan zijn of haar gezondheid. Vragen die beantwoord moeten worden. Vanuit mijn levensovertuiging is dit niet de weg.

Op mijn site geef ik zorgvuldig (voor sommige mensen schokkend) onderzoek waaruit blijkt dat vaccinaties 5% meer kindersterfte kunnen veroorzaken (SIDS, Sudden Infant Death Syndrom), autisme en andere zeer schadelijke bijwerkingen hebben. De informatie die in principe openbaar moet zijn,wordt weggemoffeld, vernietigd of zelfs vervalst. Vaccinaties bevatten ook menselijk DNA (van een geaborteerde foetus). Via mijn site kunt u deze documenten zelf lezen en downloaden, maar vooral ook delen en doorsturen. Doneer eventueel een klein bedrag zodat ik hier mee door kan gaan. Het is erg tijdrovend. Het kan zijn dat linkjes van externe websites verwijderd zijn. De documenten waarnaar ik verwijs heb ik vaak ook gedownload. Ik stuur ze u met liefde toe.

Vaccinaties werken niet

Vaccinaties zijn in mijn visie overbodig en werken niet. We hoeven het lichaam niets te ‘leren’ over afweermechanismen. De mens kan nog wel erg veel leren van het natuurlijke afweersysteem. Het lichaam beschikt van nature namelijk over het beste afweersysteem, iedere cel in uw lichaam spant zich dag en nacht in om vitaal te zijn. Interventies van een natuurlijke opbouw van het afweersysteem door middel van vaccinaties verstoren dit natuurlijke systeem en zorgen uiteindelijk voor een verzwakt immuunsysteem.

Vaccinatieschade documenten op een USB stick?

U kunt mij een berichtje sturen dat u een USB stick wilt ontvangen met zeer veel documenten en uitleg. Ik kan deze voor twintig euro onkostenvergoeding versturen. Zeer veel betrouwbare informatie en documenten voor bijvoorbeeld een rechtszaak.

BMR vaccinatie veroorzaakt geen autisme,
of toch wel?

Het BMR vaccinatie verhaal wordt overal opgevoerd om het bewijs te ontkrachten dat vaccinaties autisme veroorzaken. Telkens weer haalt men Dr. Andrew Wakefield aan om zijn studie en hemzelf te veroordelen. Op een ‘Congress meeting’ in 2004 worden zijn bevindingen onderschreven door andere artsen en wetenschappers.

De conclusie in de oorspronkelijke betreffende studie, van onder andere Dr. Wakefield, was niet dat de BMR vaccinatie direct autisme veroorzaakt, maar dat de vaccinatie een verband lijkt te hebben met de darmen en dat deze aandoening bij autisme vaker voor komt.
Op 9 februari 2004 is op een openbare ‘Congress hearing’ deze relatie meer dan bevestigd, de documenten zijn hier te lezen: Meeting 9: Immunization Safety Review - Vaccines and Autism.

De conclusie uit het onderzoek van o.a. Dr. Andrew Wakefield was dat er meer onderzoek gedaanmoet worden om betere conclusies te kunnen trekken. Dit onderzoek is er nooit gekomen, wel de publieke verkettering van een integere arts. Het was een goede studie, uitgevoerd door meerdere wetenschappers en onterrecht teruggeroepen. Enkele opmerkingen uit de studie:

We did not prove an association between measles, mumps, and rubella vaccine and the syndrome described. Virological studies are underway that may help to resolve this issue.

We have identified a chronic enterocolitis in children that may be related to neuropsychiatric dysfunction. In most cases, onset of symptoms was after measles, mumps, and rubella immunisation. Further investigations are needed to examine this syndrome and its possible relation to this vaccine.

Dr. Andrew Wakefield zet zich tot en met vandaag de dag in om goede informatie over vaccineren boven water te krijgen.

Het is bizar op te merken dat alle wetenschappelijke studies en alle artsen en deskundigen, die iets negatiefs melden over vaccineren, afgedaan worden als volledige idioten en de studies zouden niet goed uitgevoerd zijn, veel worden ingetrokken (retracted). Een zeer ongeloofwaardige situatie en onethisch. Men maakt de openheid van discussie over de veiligheid van vaccinaties door moddergooien onmogelijk. Geen van de meer dan honderden studies zou goed zijn uitgevoerd, geen van de duizenden artsen en wetenschappers wereldwijd die zich zorgen maken en bewijs aanvoeren tegen de werking en de veiligheid van vaccinaties wordt serieus genomen. De tijd zal het leren.

Lees meer over vaccinaties met veel linkjes naar officiële documenten uit de wetenschap, uitspraken van rechters, overheidsdocumenten en uitgelekte e‐mails en documenten van instanties en producenten:
Autisme door vaccinatie Wat is groepsimmuniteit? Dr. Andrew Wakefield Bewijs veiligheid Bewijs werkzaamheid vaccinatie / geen vaccinatie

Van donaties kan ik onderzoek doen naar vaccinaties.

Herborist Lars van Hemmen Friesland (Sneek)
Autisme door vaccinatie Wat is groepsimmuniteit? Dr. Andrew Wakefield Bewijs veiligheid Bewijs werkzaamheid vaccinatie / geen vaccinatie Vaccinatieschade bmr Vaccinatieschade hpv Vaccinatieschade dktp
HPV Vaccinatie veroorzaakt in de UK 54% meer baarmoederhalskanker
Coronavirus: patent is o.a. van Bill Gates en de WHO

Het is aangetoond dat kinderen een sterkere weerstand opbouwen als ze een ziekte op natuurlijke wijze doorlopen. Met voeding en kruiden kun je de weerstand ondersteunen.

Door donaties kan ik
onafhankelijk onderzoek
en het publiceren van informatie
op deze website voortzetten.
Alvast bedankt, Lars.

CAT collectief Alternatieve Therapeuten | Herborist Lars van Hemmen Sneek Friesland

Stichting Vaccinvrij

Stichting Vaccinvrij geeft transparante voorlichting en is voor het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. De Stichting geeft onafhankelijke wetenschappelijke informatie en achtergronden die u van het RIVM niet krijgt. De stichting is in gesprek met overheid, RIVM en vraagt via WOB verzoeken informatie op. Bent u voor een vrije vaccinatie keuze of laat u de overheid bepalen wat gezond voor u is? Twijfelt u ook aan de eenzijdige informatie over vaccinaties van het RIVM en de overheid, doneer dan aan deze stichting.

‘Vrijheid bestaat in de mogelijkheid tot kiezen.’

Simone Weil (1909‐1943)
Frans filosofe