Home Kruiden Voedingsadvies Kanker Vaccinatie Consult
Geneeskrachtige kruiden (Bloedreinigend) Kruiden genezen beter dan medicijnen

Reckeweg ziekteverloop

Reckeweg ziekteverloop in het lichaam

Ziekte ontstaat in het lichaam

Maak een afspraak

Reckeweg ziekteverloop

Het Systeem van Reckeweg legt uit hoe een ziekteproces verloopt in het lichaam en laat het proces van vergiftiging zien. Niet alle fasen worden altijd op volgorde doorlopen. Het lichaam kan een fase overslaan bij vergiftiging maar ook als het weer gaat genezen. Als het lichaam gaat reinigen dan komen er veel toxinen vrij die voor allerlei klachten kunnen gaan zorgen. Om die reden is het verstandig niet een extreme reinigingskuur in te zetten maar een kuur waarbij we en reinigen en blijven voeden en ondersteunen. Het proces verloopt dat iets rustiger voor het lichaam.

De zes fasen van Dr. Reckeweg:

1. Uitscheidingsfase / excretiefase

Dit is de inwendig reinigingsfase. Een teveel aan afvalstoffen wordt door het lichaam uitgescheiden via slijmvliezen (neus), huid, lever, nieren (urine), darmen, longen en baarmoeder. Als de organen die betrokken zijn bij de uitscheiding van afvalstoffen overbelast raken gebruikt het lichaam extra manieren om van de afvalstoffen af te komen. Dit uit zich bijvoorbeeld in verkoudheid, niezen, zweten, slijmafscheiding uit de neus, mond en keel, traanvocht, overgeven, menstruatieproblemen, slechte adem en lichaamsgeur, huidproblemen, oorsmeer, huidtalg, diarree, stinkende ontlasting, donkere sterk ruikende urine, roos, witte vloed, speeksel. Kenmerken zijn ook dat men snel geïrriteerd is, moe na het slapen en een gebrek aan eetlust heeft.

2. Reactiefase / ontstekingsfase

Als het lichaam niet voldoende gifstoffen kan uitscheiden zet het lichaam andere methoden in om de afvalstoffen te lozen. Via ontstekingsreacties maakt het lichaam afvalstoffen onschadelijk. Bacteriële en virale ontstekingen ontstaan daar waar het lichaam zwak is. Het zijn alle ‘ontstekingen’ (itis): artritis, bronchitis, neuritis, colitis, nefritis. Deze fase gaat gepaard met koorts en griep maar ook verkoudheid, longontsteking, blaasontsteking, eczeem en huiduitslag etcetera. Kenmerken van deze fase zijn: woedeaanvallen en huilbuien, conflicten met de omgeving. Als in deze fase een anti‐biotica of andere medicatie (bij kinderen vaak schadelijke medicatie als Ritalin) ingezet wordt gaat men de natuurlijke weerstand onderdrukken en dit is een verkeerde behandeling die de opstap is naar chronische ziekten. Natuurartsen ondersteunen het lichaam in deze fase om van de afvalstoffen af tekomen en de organen te helpen. Reiniging en de reinigende processen ondersteunen. Toxinen vermijden en uit het dieet verwijderen. Stevig bewegen en licht zweten, niet fanatiek sporten (in verband met verzuring van het lichaam).

3. Depositiefase, neerslagfase (verslakking, pseudostille fase)

Als ook na de ontstekingsfase de afvalstoffen niet onschadelijk gemaakt kunnen worden gaat het lichaam afvalstoffen afzetten in het lichaam op plaatsen waar het geen schade aan kan richten, dus uit de buurt van de vitale organen in vet‐, bind‐ en onderhuidse celweefsel. Stoffen die naar de organen gaan komen via het bloed door het bindweefsel. Men noemt dit proces verslakking, het bindweefsel wordt beperkt in zijn filterfunctie. Als in deze fase het proces niet wordt teruggedrongen of gestopt gaan ook andere weefsels verslakken, slagaderwanden, gewrichten, wervels, hartspier, zenuwen en zintuigen. Uiteindelijk worden de afvalstoffen opgeslagen in het intercellulaire weefsel van organen die aangeboren zwak zijn of in het leven een verworven zwakte opgelopen hebben. Men merkt weinig van deze fase en daarom noemt men het de pseudostille fase. Uitingen van deze fase zijn: zijn neuspoliepen, strottenhoofdpoliepen, keelpoliepen, maagdarmzweren, endeldarmpoliepen, beginnend astma, levervlekken, en huidverontreiniging, nierstenen, galstenen, oedeem, jicht, spierweefselverharding, reumatische verschijnselen in weke delen, ruimte in de gewrichten, chronische gewrichtsontsteking, aderverkalking, chronische klierzwellingen, hoge bloeddruk door slechte nierwerking, baarmoederpoliepen, enometriosis, pijnlijke menstruaties, vergrootte keelamandelen, vergroeiingen van de wervelkolom, goedaardige tumoren (lipomen, myomen, poliepen), goedaardige prostaatvergroting, vetkussens en grauwe staar. Men herkent het aan een onbevredigd gevoel, het niet uiten van emoties en het inhouden van gevoelens, niet meer (durven) reageren op indrukken.

Uitleg: Fase 1 ‐ 3 is het humorale ziektestadium

Deze eerste drie fasen spelen zich af in het vloeistoffensysteem van het lichaam en behoren daarmee tot de humorale fase, dit zijn de acute ziekten. Acute ziekten kunnen het lichaam helen, dit is tevens het doel van deze ziekten. Ze bevorderen de afvoer van afvalstoffen en de doorstroming van vocht in het lichaam. In deze fasen ondersteunt de natuurgeneeskundige de processen die te maken hebben met de uitscheiding. Het is ook van groot belang de oorzaak van de afvalstoffen weg te nemen. Na fase 3 gaat ziekte over op de cellulaire fase, afvalstoffen dringen de cel binnen. Meestal gaat dit gepaard met vernietiging van weefsel. Hier ontstaan de chronische ziekten. Door een continu aanvoer van afvalstoffen waar het lichaam niet vanaf kan komen komt het lichaam in een vicieuze cirkel. De doorstroming wordt minder en er komen meer afvalstoffen, er hopen zich meer afvalstoffen op, minder doorstroming.

4. Impregnatiefase / verzadigingsfase

Afvalstoffen komen in de cel. Het lichaam probeert de schade te beperken tot een kleine groep cellen of een enkele orgaan. Cellen kunnen nog herstellen. Als gevolg daarvan worden organen beschadigd. Nu ontstaan maag- en darmzweren, maagontstekingen (gastritis), colitis, leverbeschadiging, astmatische bronchitis, opgezwollen lymfeklieren, kalkverarming in het beendergestel (osteomalacie), chronische slijmvliesontstekingen, astma, maagdarm zweren, zenuwontstekingen, vormen van migraine, geheugenzwakte, epilepsie, beginnende multiple sclerose, gevorderde atherosclerose, hartspierzwakte (myocardiopathie), gebreken aan de hartkleppen, vormen van bloedarmoede, leverfunctiestoornissen, galziekte (cholecystopathie) schildklierstoringen, chronische ontstekingen van de eierstokken, vergroeiing van de rugwervels (spondylopathie), reumatoïde artritis enzovoort. Genezing in deze fase kost meer tijd en gaat gepaard met reacties zoals die in fase 1 en 2. Deze reacties moeten de ruimte krijgen. Reiniging en ontgiften is in deze fase absoluut een noodzaak geworden. Toxinen moeten uit het lichaam gehaald worden en de inname en blootstelling aan toxinen moet tot nagenoeg nul beperkt worden. Het genezingsproces is in deze fase veel moeilijker dan in de voorgaande fasen, de humorale ziektefasen.

5. Degeneratiefase

Cellen zijn onherstelbaar beschadigd en de toxinen dringen de cel binnen. De lever raakt overbelast. Ziekten in deze fase van vervuiling zijn levercirrose, verschrompelde nieren, open been, multiple sclerose, ziekte van Parkinson, verlammingen van organen, epilepsie, doofheid, blindheid, coördinatiestoornissen, verlaagde schildklierwerking, beroerte, volledige apathie, een onvermogen om gevoelsmatig te reageren en vereenzelviging met deze staat van zijn. De behandeling moet nu eerst gericht zijn op het stoppen van het degeneratieproces.

6. Ontwrichtingsfase / Neoplasmafase

De celkern wordt aangetast en de celdeling wordt verstoord door de afvalstoffen. Cellen kunnen geen zuurstof aanmaken op de gewone manier en gaan over op het fermentatie proces beschreven door Otto Warburg. Deze verandering is onomkeerbaar en de cellen moeten worden gedood. Woekering en wildgroei van cellen ontstaan. Gifstoffen kunnen zwakke plekken in het weefsel aangrijpen en kanker veroorzaken. Tumoren en gezwellen horen in deze fase. Gezwellen zijn de eindfase van een meestal langdurig proces.

Visie op genezing

Echte genezing kan enkel door het lichaam zelf worden bereikt. Geen arts ter wereld kan iemand genezen. Geen pil of medicijn kan u genezen. Geen kruid of voeding kan het lichaam genezen. Alles wat u moet doen om te genezen is het lichaam ondersteunen om bovenstaande processen te keren. Dat is de enige weg naar echte genezing.

Zoekt u een persoonlijk advies om kruiden en voeding in te zetten om van uw klachten af te komen of u wilt liever geen medicatie gebruiken, maar op een natuurlijke wijze uw gezondheidsklachten aanpakken, dan kunt u met mij een afspraak maken.

Herborist Lars van Hemmen Friesland stijl einde
Kanker specifieke kruiden Interacties geneesmiddelen Herborist-jaarcursus Yule Producten kopen Kruidengeneeskunde Wetenschappelijk onderzoek Kruiden monografiën

Iedereen heeft recht op natuurlijke gezondheid, ook mensen die het niet kunnen betalen. Van donaties kan ik producten voor deze mensen bekostigen.

Alternatief genezen met Geneeskrachtige kruiden in Friesland, Herborist Lars van Hemmen

‘Niet de arts maar het lichaam geneest de ziekte.’
Hippocrates.